UYSALLIK ÜZERİNE…

 

Nasıl da uysaldın o günlerde!

Hep söylerdik arkandan: ne kadar hanımefendi!

Hep söylerdik arkandan: ne kadar beyefendi!

Edepli.. Terbiyeli... Saygılı...

Titrerdi sesin  bazen konuşurken!

Utangaç ve çekingen!

Zaman zaman abarttığın olurdu!

Önünü iliklerken!... Hatta önümde eğilirken!...

Tepki gösterirdim  hemen! Olur mu böyle şey derdim!...

Velhasıl uysaldın o günlerde!

Yumuşak başlı!

Yumuşak huylu!

İtaatkar!

Sadakat sahibi!

Nazik!

Ezik!

Mülayim!

Mütevazi!

Uyumlu ve uysal!..

Öyleydin o günlerde!

***

Sonra birden değişiverdin!

Karakterini bozdun!

Yada gizlenmiş karakterini açığa çıkardın!

Dönek oldun!...

Nankör oldun!

Vefasız oldun!

Hayırsız oldun!

Ahde vefadan uzaklaştın!...

Belki de sen sen oldun!

Kendini buldun!

***

Her geç gün insan karakteri ve psikolojisi üzerine yeni kitaplar okuyorum...

İnsanın karakterindeki bozulmanın ve negatif değişikliğin  nedenlerini anlamaya çalışıyorum...

1. Menfaat.  Menfaatin bittiği yerde muhabbet de biter...

2. Korku.  Korkunun bittiği yerde sadakat ve itaat sona erer.

"Korkulmak sevilmekten iyidir. Sevgiyi ayakta tutan şey, şükran hissidir. Ancak insanlar fazlasıyla bencil olduklarından, kendi işlerine geldiği noktada bu şükran hissini bir kenara bırakıp çekip gidebilirler. Oysa korkuyu ayakta tutan, cezalandırılma olasılığıdır ki bu olasılık her zaman daha etkilidir."
Niccolo Machiavelli

 

3. Genetik kodlar.  Sütü bozuksa (!)  eğer  yapılan iyilikleri de, yardımları da, destekleri de hepsini ama hepsini unutur.  Evrimsel psikoloji  ve davranış genetiği bize genlerin karakter oluşumunda etkili olduğunu söyler.

”Yeminden çok, karakter asaletine güven.”

Atinalı Solon

"Bozuk olunca maya, ne ar tanır ne haya.”

Mevlana