UYUM :: UYUMLULUK :: UYUMLU OLMAK ÜZERİNE

 

“Mutlu bir hayat, kendi doğasıyla uyum içinde olan bir hayattır.”
Seneca

 

 

 

Uyumlu olmak...

İnsanın hayatta ve ayakta kalmasını sağlayan bir mizaç ve huydur uyumlu olmak...

Uyum sağlamak...

Kişilere, durumlara ve olaylara kolayca adapte olma becerisine sahip olmak...

Aykırı olmamak...

Yaşadığı kişilerle ortak paydada buluşmak...

Çatışmadan, ihtilaf ve anlaşmazlıklardan uzak kalmayı becererek yaşamak...

Ahenkli olmak...

Bulunduğun ana, yere ve duruma göre hareket etmek...

İtiraz etmemek... Şikayet etmemek... Şükretmek....

***

Kıyafetlerin uyumu,

Renklerin uyumu,

Müziğin uyumu,

Sesin uyumu,

Dekorasyonun uyumu,

Işığın uyumu,

ve harikulade bir performans...

Buraya kadar çok güzel!....

 

UYUMSUZLUK :: AYKIRI OLMAK ÜZERİNE

 


Uyum ve uyumluluğu eleştirmek için aykırı düşünmek gerekir...  Zıt düşünmek gerekir... ve bu sanıldığı gibi kötü bir şey değildir...

“Zıtların toplamı birdir ve en güzel ahenk, ahenksizlikten gelendir.”
Herakleitos

 

Bu dünyada sıradan insanlar için uyumlu olmak ve uyum sağlamak hayatta kalmaları için gerekli ve yararlıdır...

Çünkü sıradan insanlar, basit, alalede insanlardır...

Özellikleri yoktur, farklılıkları yoktur,  bilgi, beceri ve yetenekleri sınırlıdır...

Korkaktırlar, çekingendirler, ürkektirler, ödlektirler...

Ve belki de en önemlisi karakterlerini gizlemeyi çok iyi becerebilen sinsi insanlardır bunlar...

İki yüzlü ve sinsi...

Bilgi yok, yetenek yok, liyakat yok, kifayet yok!..

Bunlara sahip olmayan bu sıradan insanların yaşamalarının ve bulundukları yerde varlıklarını sürdürebilmenin en önemli şartı uyumlu olmaktır...

Uyumluluk onlara rahatlık, huzur ve güvenlik sağlar...

“Sıradan insanlar pratik meseleleri genellikle daha çabuk kavrarlar, egoları kendilerinden beklenenle uyumludur ve dünya olduğunu sandıklarından pek farklı değildir. Fakat dünyaya hiç ayak uyduramayan biri ya muazzam bir ego şişkinliğinden mustariptir ya da egosunu neredeyse yok edecek kadar bastırmıştır.”


Henry Miller

 

Ama bu dünyada sıra-dışı insanların da var olduğu unutulmamalıdır!...

Sayıları az da olsa onlar büyük akıl sahiplerdir...

Sıradan insanlar sadece asgari düşünme yetenekleri sunan bir basit beyine sahiptirler...

Ama sıra-dışı insanlar böyle tasarlanmamıştır!...

Onlar zamanın dışında doğmuş insanlardır...

Onlara aykırı ya da uyumsuz demek yanlış olur ve haksızlık olur!

Onlar, sıradan çokluklar  içindeki kokulardan uzak yaşamak isterler!..

“Her seçkin insan, içgüdüsel olarak, kalabalıktan, çokluktan, çoğunluktan kurtulduğu, onlardan ayrı biri olarak, kural adamlarını unutabildiği, sığınacağı kalesinin ve gizliliğin peşinde koşar.”
Friedrich Nietzsche

 

Onlar kalabalıklar içindeki lüzümsuz, anlamsız , yararsız sürünün içinde güdülmek istemeyen özgür ruhlu insanlardır!...

“Eğer dalaverecilerin oyuncağı ve soytarıların maskarası olmak istemiyorsak, ilk kural içine kapanık ve ulaşılmaz olmaktır.”
Arthur Schophenhauer

 

Onlar haksızlığı, adaletsizliği kabul etmeyecek bir vicdana sahiptirler...

Sıradanlar içinde yaşamak istemezler...

Yalnızlığı, erdemli bir yalnızlığı ararlar!...

 

“Zamanın dışında doğmuş insanlar vardır. Ülke, gelenek, kast dışı doğmuş insanlar vardır. Tam anlamıyla yalnız değiller, ama sürgünler, gönüllü sürgünler.”
Henry Miller

 

  

Bir seçilmiş kötü şarkılar repertuarına sahip bir koronun parçası olmak istemezler!...

Bir toplantıda süs bitkisi olarak oturup herşeye evet demek istemezler!...

Yanlış bir grup içinde ve yanlış melodiyle yıllarını tüketmek istemezler!..

  

“Sanki tüm hayatım boyunca, yanlış melodiyle dans etmiş gibiyim.”
Johann Wolfgang von Goethe

 

Her gün ot yiyip  kaval sesi melodisiyle yaşamak istemezler!...