VASAT İNSANLAR

 

Güçlü beyinler fikirleri tartışır,

vasat beyinler olayları tartışır,

zayıf beyinler insanları.
Sokrates

 

Bir akademik kültür düşünün... İçinde profesör, doçent ve saire ünvanları taşıyan vasatlar yaşıyor...

Bir bilim insanın en başta sahip olması gereken ilk şey "bilgi"dir... Bilgisiz, cahil bir profesör düşünebilir misiniz?

Düşük bir zeka!... Anlama ve kavrama yeteneği yok!... Beceri ve yetenek yok!...

Tembellik, rehavet ve atalet...

Öğrencilerine bir şeyler verebilecek bir kapasite yok, yetenek yok...

Öğrenme isteği yok... Öğretme isteği yok... Şevk yok, heyecan yok.... Aşk yok...

***

Ünvanı var mı?  Var:  Profesör... Doçent...

Makam var mı? Var:  Anabilim dalı başkanı,  bölüm başkanı, dekan..

Cübbesi var  mı? Var:  Yüksek lisans ve doktora tez savunmalarında giydiği bir cübbe var...

Ayrıca akademik törenlerde giydiği bir cübbe var...

Peki, profesör ünvanını hak edecek bir bilgisi var mı? Yok...

Yabancı dil bilgisi var mı? Yok...

Yöneticilik yapacak bir yeteneği var mı? Yok...

Tek kelimeyle VASAT!...

Sıradan, bayağı, özelliği olmayan, niteliği olmayan, kapasitesi olmayan, bilgisi olmayan, becerisi olmayan... Yani Vasat....

Vasat olsa iyi bir de ahlaksız?

AHLAKSIZ VASAT!...

Yabancı dil bilmeden devlet parası ile yabancı ülkede bir uluslararası konferansa gidebilecek kadar cahil cesaretine sahip bir kifayetsiz muhteris!...

Ya yabancı dil bilmeden, iki cümle düzgün konuşamadan  nasıl olur da bir uluslararası konferansa gidiyorsun!...  Cahil cesareti!... Utanmazlık!... Yüzsüzlük!...

Bakıyorsunuz bir profesör ya da doçent bırakınız bir doktora öğrencisini bir yüksek lisans öğrencisinin yazdığı kalitesiz bir çalışmaya hiç bir katkı sağlamadan ismini ortak yazar olarak eklemiş!... Hadi bakalım ne dersiniz?  

İşte bunun adı Ahlaksız Vasatlık....

Örnekler çokça... Sayısız örnekler mevcut....

***

Vasatlık kültüründe vasatlarla yaşamak bir ızdıraptır....

Vasatlık; akıl ve zakanın, yenilik ve yaratcılığın en büyük düşmanıdır.

Vasat insanlar,  üstün bir akıl ve zekaya sahip olan insanları daima bir tehdit ve tehlike olarak algılarlar...

 

"Büyük ruhlar her zaman vasat zihinlerin muhalefetiyle karşılaşmıştır. Vasat zihinler, körü körüne geleneksel ve alışılagelmiş önyargı ile uygulamalara boğun eğmeyi reddeden, görüşlerini cesurca ve dürüstçe ifade edenleri anlamakta yetersizdir"
Albert Einstein

 

Vasat insanlar yeni görüşlere, yeni fikirlere, yeni düşüncelere, yeni paradigmalara karşı çıkarlar, muhalif olurlar... Çünkü anlamazlar!... Kavrayamazlar!...

“Vasat zihinler, kendi akıllarının almadıkları ve kavrayamadıkları her şeyi reddederler”
Francois de La Rochefoucauld

 

Vasat insanlar, kalın kafalı insanlardır... Bigot kafalı insanlardır... Odun kafalı insanlardır...

 

“Eğer tüm kalın kafalılar hep birlikte bir tek kişiye karşı çıkıyorlarsa,

o kişi hiç kuşkusuz dahidir.”
Jonathan Swift

 

 

“Büyük olan her şeyle ilgili insanda bir  kutsal korku hakimdir. Vasatlık, size hoş gelebilir; fakat dağ gibi bir büyük akıl; bir başyapıt eser ve yüce olan her şey insana  korkunç gelir.”
Victor Hugo

 

 

VASAT İNSANLARI TANIMA REHBERİ

 

Vasatlar, mevcutla yetinen insanlardır.

Vasatlar hayatlarını bir adım ileriye götürecek bir arayış içinde değildirler; memnun ve hoşnut insanlardır.

Vasatların büyük hayalleri yoktur.

Vasatlar radikal iyileşme taraftarı değillerdir.

Vasatlar aykırı ve yeni fikirlere açık değildirler.

Vasatlar kalabalıklar içinde kaybolmayı tercih ederler.

Vasatlar bir toplulukta karar alma söz konusu olduğunda el kaldırmadan önce etrafa bakar ve öyle hareket ederler.

Vasatlar mücadeleci değildirler… Vasatlar korkaktırlar.

Vasatlar sürünün bir üyesi olarak hareket ederler. (Sürü etkisi)

Vasatlar karasızdırlar ve daima tereddüt içerisindedirler…

Vasatlar erteleme taraftarıdırlar.

Vasatlar risk almayı sevmezler.

Vasatlar kültür ve sanatı anlamayan ve takdir edemeyecek olan insanlardır.

Vasatlar, uyumlu, konformist, itaatkar, sinsi, yalaka ve dalkavuk insanlardır.  Akıl, bilgi, beceri, yetenek yoksunu bu insanlar bu belirtilen karakterlere bürünerek yaşamda kalmaya çalışırlar.

Vasatlar, kifayetsiz muhteristirler… Cahil cesaretine sahiptirler… Bilmedikleri ve anlamadıkları bir işe talip olmaktan çekinmezler…

Vasatlar, faydayı ve fırsatçıdırlar…

Vasatlar; ilişkiler (hemşehricilik , partizanlık , cemaatçilik ) ile menfaat ve rant elde etme peşinde olan insanlardır.