VERGİ ÜZERİNE...

 

 

“Maalesef çok az insan, devletin kendi parası ve aynı şekilde kendine ait gücü olmadığını anlamıştır. Devlet sahip olduğu gücü toplumdan alır ya da zaman zaman gasp eder. İster verilsin, ister zorla alınsın, sınırsız devlet gücü, toplumu daha güçsüz bırakır.”

Albert J. Nock

 “Sınırsız vergileme gücü, neticede tahrip etme gücüne sahiptir.”

John Marshall

“Çok ağır bir vergi konulması ve vergileme yetkisinin

kötüye kullanılması halkın vergiye karşı isyanını meşru kılar”

Adam Smith

“Zalimler, saltanat sürmek için halkı eziyorlar; siz eğer hürriyetin

saltanat sürmesini istiyorsanız iktidarı sınırlandırınız.”

Saint-Just

 

***

 

Tüm zamanlarda tarih, haksız, keyfi ve adaletsiz vergiler altında ezilen, zulme maruz kalan insanların çaresizliğine, haykırışlarına ve zaman zaman isyanlarına tanıklık etmiştir...

Bir zamanlar vatandaşların rızası olmadan keyfi olarak konulan haksız vergiler yürürlükteydi. Halk, “temsilsiz vergileme olmaz” diye haykırdı... Bu haykırış, hem halkın, hem de hakkın sesiydi... Despot yönetimler, halka karşı koyamadı ve böylece halkın sesi galip geldi.... Bu özgürlüğün ve demokrasinin zaferiydi... Magna Carta ile başlayan özgürlük ve anayasacılık hareketlerinde kralın sınırsız ve keyfi vergileme yetkisi parlamentolara devredilmeye başlandı...

Amerikan aydınlanma ve bağımsızlık hareketinde ağır, haksız ve keyfi vergiler ana rolü oynadı. O dönemde İngilizler tarafından alınan vergiler, dağınık haldeki koloniler arasında birleştirici bir işlev yerine getirmiş ve sonuçta Amerikan İhtilali’ne neden olmuştur. Koloniler kendi aralarında birleşerek ağır ve haksız vergilere karşı isyan başlatmışlar ve İngilizlere karşı silahlı mücadeleye girişerek sonunda Amerika kıtasında bir devletin doğuşuna kaynaklık etmişlerdir.

Tarihle yüzleşmesini bilmeyen, geçmişten ders almasını öğrenmeyen toplumlar tarihin tekerrürü ile karşılaşırlar... Milletlerin tarihinde onurlar, gururlar da vardır, lekeler de... Reziletler ve faziletler insanların mirasıdırlar... Tarihi sadece kahramanlıklarla dolu efsaneler ve destanlardan ibaret görenler büyük yanılgı içerisindedirler...

Vergilemenin tarihi, özgürlük tarihidir... Vergilemenin tarihi, demokrasinin tarihidir...

kitabın içeriğine ulaşmak için yukarıdaki kitap kapaklarını tıklayınız: