YASAL SOYGUNCULUK  ÜZERİNE..

 

 

“Hukuk her zaman soygunu cezalandırmaz, bazen de kendisi soygunu savunur, hatta ona iştirak eder. Hukukun bu tarafından yararlananlar eylemlerinin gerektireceği utanma duygusu, endişe ve cezai tehlikelerden kurtarılmış olurlar. Bazen hukuk tüm yargı, polis, hapishane ve jandarma aygıtını soyguncuların hizmetine tahsis edebildiği gibi, kendini savunan gerçek mağduru da suçlu konumuna getirir. Kısaca, hukuki soygun denilen bir şey vardır.”

 

Frederic Bastiat

 

“Hukukun soygun aracı haline dönüştürülmesi, insanlık tarihinin şahit olduğu en menfur yozlaşmadır.”

Frederic Bastiat

 

“Yasallaşmış bir soygundan kazançlı çıkan insanlar soygun fiilinden sorumlu tutulamazlar. Bunun sorumlusu hukuk, kanun yapıcı ve toplumun kendisidir. İşin siyasal tehlikesi de buradadır.”

Frederic Bastiat

 

“...politikacı ... aklını sadece hukuk ve hukuki organizasyonlara, müdahalelere ve düzenlemelere takmıştır. Bu yüzden, kötülüğü, onu yaratan gerçek kötüyü daha da genişletip sürekli hale getirerek iyileştirebileceğini sanır. Bilmez ki, bu kötü, yasal soygun düzeninin kendisidir.”

Frederic Bastiat

 

***

 

  

Pozitif hukuk, bu tür devlet müdahaleciliğinin temel aracıdır. Pozitif hukukun müdahale alanının genişlemesi, bireyler ve örgütlü grupları (çıkar ve baskı grupları) doğrudan verimli iktisadi faaliyetlerden uzaklaştırır ve devletten rantlar elde etmek için lobicilik yapmaya ve yarışa sevkeder. 

Popülizmin bir siyasal tercih olarak belirgin olduğu ülkelerde  “siyasal rantlar” bizzat hükümetler tarafından yaratılır. Ayrıca çıkar grupları, siyasal iktidar ve bürokrasiyi yönlendirerek ve dahası bu siyasal kurumlar üzerinde baskı kurarak rant kollama faaliyetlerini arttırırlar.

Ve böylece yasal yağmacılık başlar... Tanınmış Fransız iktisatçılarından ve devlet adamlarından Bastiat bu yasal yağmacılık sistemini “Yasal Soygun” olarak adlandırmaktadır.

 

“...günümüzün en büyük dolandırıcılığı, devletin, herkesin, başkasının hakkını gasp ederek zenginleşmesini teşvik eden bir soygun düzeni yaratması ve onu, organize etme bahanesiyle genelleştirerek sistem haline getirmesidir.”

Frederic Bastiat

 

***

 

YASAL SOYGUN SUÇ DEĞİL....

GARİBANIN HIRSIZLIĞI BÜYÜK SUÇ...

 

Yasal soygun yasalar önünde suç teşkil etmez!...

Yasal soygunculuk yapanlar cezalandırılmaz, cezalandırılamaz çünkü bu  büyük dolandırıcılığa Hukuk izin verir...

Ama aç ve yoksul bir insanın  yaptığı hırsızlık en ağır cezayı bulur!...

Hırsızlık hırsızlıktır diyenlere ben şunu söylüyorum!

Hayır!...

Her hırsızlık, hırsızlık değildir!

Belki de hırsızlığın meşruiyyeti denen bir şey vardır!...

Orospuluğun bile bir meşruiyyeti vardır!

ve hatta yerine göre bir ahlakı vardır!

Orospuluk bile alın teriyle para kazanmaktır!

ya Yasal Soygun!

işte adi orospuluk budur!

Çalışmadan, emek dökmeden, zahmet çekmeden devleti soymaktır!

Bir karın tokluğuna razıyken ve bunu bulamazken...

...."yoksullukla baş edemeyeceğini anlayınca hırsızlık etmeyi düşünmüş..."

 

“Geçenlerde Armagnac'daydım; yakınlarımdan birinin çiftliğinde

herkesin hırsız lakabıyla bildiği bir köylü tanıdım. Yaşamını kendisi

anlattı. Dilenciymiş eskiden; ekmeğini kendi el emeğiyle kazansa bile

yoksullukla baş edemeyeceğini anlayınca hırsızlık etmeyi düşünmüş.

Bütün gençliği boyunca bu meslekte çalışmış ve kol gücü sayesinde

hiç yakalanmamış; çünkü başkalarının tarlasını, bağını soyuyormuş,

ama uzağa gidiyormuş bu iş için ve öylesine dolu çuvallarla

dönüyormuş ki bir gece içinde bunca yükü başka yerden taşımış

olabileceği kimsenin aklından geçmiyormuş. Ayrıca verdiği zararı ona

buna ölçüyle dağıtıyormuş ki kimsenin payına düşen pek önemli

olmasın. Bugün yaşlanmış artık ve kendi durumunda zengin sayılırmış;

bunu o işe borçlu olduğunu açıkça söylüyor. Tanrının kendisini

hoş görmesi için de, mallarını çaldığı insanların varislerine iyilik

etmeye çalışıyormuş (hepsine birden yardım edemezmiş çünkü)

mirasçılarına yükleyecekmiş bu görevi, kime ne zarar verdiğini yalnız

kendisi bildiğinden. Doğru olsun olmasın, bu sözlerden anlaşılıyor ki

hırsızlığı ayıp sayıp kötülüyor, ama yoksulluk kadar değil. Hırsızlık

ettiğine pişman, ama yoksulluktan kurtulmanın böyle ödemeli bir

yolunu bulduğuna pişman değil.”

Michel de Montaigne

 

***

 

 

Coşkun Can Aktan tarafından hazırlanan Yasal Soygun kitabında devlet eli ile nasıl yasal yağmacılık yapıldığını anlatan muhtelif  çalışmalar yeralıyor... Kapağı tıklayınız...