YAZARLIK ÜZERİNE...

 

Yazar!...

Ne yazar!..

Okumadan yazar!

Öğrenmeden, bilmeden, araştırmadan yazar!

Karalamak için yazar!

İftiralar atmak için yazar!

Taraflı yazar!

İktidar için yazar!

Güç kimde ise onun uşaklığını yapar, onun için yazar!

Bir zalim için, bir despot için, bir tiran için, bir zorba için yazar!

Satılık yazar!

Kiralık yazar!

***

Eyy adının önüne gazeteci-yazar ekleyip  gazetelerde bir köşe  kapmış  insan tayfası!

Eyy adının önüne gazeteci-yazar ekleyip  televizyonlarda ahkam kesen yardakçı tayfası!

Önce şunu bil ki, şunu bilin ki  saygın bir yazar cehaletle yazmaz!

Okuyarak , araştırarak yazar!

Gerçek bir yazar, yalan-yanlış yazmaz!

Sadece ve sadece doğruları yazar!

Onur, şeref ve haysiyet sahibi  bir yazar hiç bir zaman elde edeceği menfaatlerin muhasebesini yaparak iktidar adına yazmaz!

Bir zalimi desteklemek için kalemini kullanmaz!

Menfaati olmazsa bile iktidarı övmek için yazmaz!

Bırakınız başkaları övsün , övgüler yağdırsın!

Yazar daima eleştireldir!

İyi ve doğru bir yazar eleştirel düşünceyi savunur!

Saygın bir yazar daima ve daima  güçsüzün yanındadır, adaletin yanındadır, haksızlığın yanındadır!

Zulme, haksızlığa, adaletsizliğe karşı kalemini kılıç gibi kullanabilecek kadar cesurdur!

Başkaldıran, mücadele eden bir yazar!

İşte o zaman yazar!

Yazar olarak adlandırılmayı hak eden bir yazar!

 

"Yazarın içinde bulunduğu durum her zaman başkaldırıdır.
Şeytanın avukatlığını yapmaktır.
Toplumda hayır diyerek  yaşamaktır.
Başkaldırmaktır.
Farklı düşünme hakkının tanınmasını talep ederek yaşamaktır.
Dogmanın, sansürün ve keyfiliğin, ilerleme ve insan onurunun
ölümcül düşmanları olduklarını göstererek yaşamaktır."

 Mario Vargas Llosa

 

 

***

SOSYAL MEDYA YAZARLIĞI ÜZERİNE...

ne kadar kolay yazar!

 

Sevinmiştik!

Herkes bilgiye daha kolay erişebilir!...

İstediği kitabı bir kaç tıklama ile araştırabilir, okuyabilir, öğrenebilir!...

Herkes yazabilir!...

Ne kadar da sevinmiştik!

Bilgi çağı! Enformasyon çağı! Yeni aydınlanma çağı!

Teknoloji devrimi! İnternet devrimi!

***

Öyle olmadı!

Bir büyük bilgi okyanusunu kirlettik!

Doğayı ve çevreyi nasıl kirlettikse  bilgi okyanusunu da aynı şekilde kirlettik!

Pislikler, çöpler, atıklar!...

Bunların hepsini yapan insanoğlu!

Herkes olmuş bir yazar!

Blogger!

Sosyal medya yazarı!

Facebook!lar!...

Tweeter'lar!...

"Kes-kopyala-yapıştır!...  ve ardından bir cümle ekleyerek insanlara çamur at, karala!...

Kişilik haklarını ihlal et!...

Onur, şeref ve haysiyet sahibi insanların  itibarlarını zedele!

Hasetlikle, kıskançlıkla, çekememezlikle mesleki başarılarını kötüle!

Bir sözlük kur ve orada  bir tayfa topla ve insanları karalayacak, lekeleyecek tanımlamalar yap!

Ne kadar çok entry! O kadar çok reklam almak için tıklama potansiyeli!

Bir adi pazar ve değersiz insanlar!

Bilgisiz!

Ahlaksız!

Hepsi bu pazarda buluşuyorlar, alıyorlar ve satıyorlar!

Sosyal medya mezbahası!

Sosyal ağlar ve kaybolan sosyal bağlar!

Sosyal medya bağımlılığı!

Vakit kaybı!

Anti-sosyal kişilikler!...

Dedikodu mahallesi!

Irkçı tweetler, ırkçı söylemler:

"Hitler haklı bu Yahudilerin hepsini fırınlarda yakmak lazım!

Bu kadar kolay ve ucuz!

İnternet dünyasında kurulan arkadaşlık siteleri!... 

Çöplükte arkadaş aranmaz!

 

 

Küçük çaylardan akan tüm o pisliklerin  bilgi okyanusunu bu kadar kirleteceğini düşünemedik değil mi!

Bir büyük bilim insanı.... Isaac Newton... Fizikçi, matematikçi, astronom  ve bir filozof... 1642 yılında dünyaya geldiğinde dünya ve gezegenlerimiz hakkında çok az şey biliniyordu!

Bilgi yoktu denemez ama öylesine büyük bir bilgi okyanusu falan yoktu!

Aydınlanma filozoflarının hemen tamamı bu yıllarda  dünyamızı aydınlatmaya başladı!...

Bilgi sınırlıydı!

Bilgiye erişim ancak sınırlı sayıda küçük kütüphanelerde mümkündü!

Bilginin yayılması ve dağılması diye bir şeyden henüz söz edilmiyordu!

Ama biz o bilgi ile aydınlandık!

Bugün bilgi büyüdü... ve büyümeye devam ediyor...

Bilginin yayılması ve dağılması kolaylaştı...

Bilgiye erişim kolaylaştı...

ve yazmak, yazarlık kolaylaştı!..

***