HAYATIN ZORLUKLARI ÜZERİNE...

ZAHMET ve RAHMET :: NİMET ve KÜLFET

ÇİLE :: KAHIR ::

 

 

  

Hayat bir zahmet!

İnsanın kendisi bir zahmet!...

Doğması ve ölmesi belki kolay ama zahmet olan, zahmetli olan asıl  hayat!

 

"Her şeyin değeri, zorluğundadır."
Ovidius

 

Ama hayat böyle bir hayat!...
 

Zahmetsiz rahmet olmaz...

Zahmetsiz bal yenmez...

Zahmetsiz kazanç helal olmaz...

Külfet olmadan, nimet olmaz! Olsa da hayırlı olmaz!

 

"Zorluklar hayatımızın bileği taşıdır Biz onlara sürtüne sürtüne keskinleşiriz."
Gassion

 

Unutma ki, açlık yemeğin baharatıdır!

Sıkıntı ve zorluklar da başarmanın gurur kaynağıdır!

 

 

"Canını sıkma, zorluğun arkası kolaylıktır. Her şeyin bir vakti ve takdiri vardır."
Mevlana

"Hayatta karşılaştığımız zorluklar, aslında ruhumuzun gelişmek için ihtiyacı olan derslerden ibaret."
Marianne Williamson

"Karşılaşılan zorluklar ne kadar büyükse, bunların üstesinden gelmek o kadar gurur vericidir." Epiktetos

"Zorlukların göbeğinde fırsatlar yatıyor." -

Albert Einstein

 

Varsın olsun!

Hayat böyle bir hayat!

Yaralı gönlünü fazla üzme ve yorma!

 

Bu hayat böyle bir hayat!

Zorluklarla dolu bir hayat!

Haksızlıklarla dolu bir hayat!

Adaletsizliklerle dolu bir hayat!

 

Tanrı bizi imtihan ediyor! deyip geçiver!

Daha fazla açma yaralarını!

 

 

"Sıkıntı mızrağını yaralı gönle vurma.

Mademki ona merhem sürmüyorsun, öyleyse yeni bir yara da açma."
Nasır-ı Hüsrev