Kontrolsüz Güç Tehlikelidir...

 

"Güç yozlaştırır, mutlak güç mutlak yozlaştırır."

Lord Acton

 
 

Asırlar boyunca her yerde güç ve otorite sahibi insanlar bu güç ve yetkilerini daima kötüye kullanma ve suiistimal etme eğiliminde olmuşlardır.

Özgür bir toplumda yaşamak için güç ve otoriteyi sınırlandıracak önlemler almak için mücadele etmeliyiz.

Büyük filozofların bu konudaki uyarılarını öğrenmek isterseniz, sol taraftaki Acton prortesini tıklayınız: