Devletin Borçlanma Yetkisi Sınırsız Olamaz...

 

“Az bir borç insanı borçlu; büyük bir borç ise insanı düşman yapar.”

Seneca

 

 

 
 

Devletin borçlanma gücü ve yetkisi mutlaka sınırlandırılmalıdır. Bu konuda kapsamlı bilgilere ulaşmak için tıklayın:

Sınırsız Borçlanmaz Olmaz!