“Bakkallar:

Malın iyisini fenasını ayırarak sat, terazileri çok doğru ola, eksik tartıp satan bakkalların hakkından geline.

Oduncular:

Odunun boyu deve yükü olursa dört, katır yükü olursa altı karış ola ve yük devenin ve katırın taşıyabileceği kararda ola, eksik olmaya.

Terziler:

Dikişlerini sıkı dike ve esvabı vaat ettikleri günde yetiştire, ziyade iş alıp gününde yetiştirmeyenler hazır edile.

Ekmekçiler-Çörekçiler:

Ekmekçinin, çörekçinin çöreği çiğ, kara ekşi ve noksan olmaya.”

 

Kanunname-i İhtisabı Bursa Fermanı

(Bursa Belediye Kanunu, 1502.)

Meslek Ahlakının Boyutları
İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Kavramı
İş Ahlakına Uygun Olmayan Davranışlar
İş Ahlakının Tesis Edilmesi İçin Öneriler
Sosyal  Sorumluluk ve Çevre Ahlakı
 
 

 

© C.C. Aktan, 2002-2003.