Tacitus'dan David Hume'a; James Madison'dan Edmund Burke'e; Montesquieu'dan Lord Acton'a ve Hayek'ten Buchanan'a  büyük filozofların tarihin tecrübesi ışığında söylediği sözlerin önemini kavrayabilecek miyiz? Ya da bu konuda samimiyetimizi gösterip gücü etkin bir şekilde sınırlamak için kurallar ve normlar oluşturacak mıyız?  Bu konuda sizlere yeni ufuklar kazandıracak çeşitli okuma parçalarını sunuyoruz:  Güç ve Yozlaşma Üzerine Okuma Arşivi

 

 

“Sınırsız olan güç asla istikrarlı değildir.”

Tacitus

 

 

“Bütün insanlarda bir tehlike vardır. Özgür bir ülke için tek kural şudur; güce sahip olan herkes halkın özgürlüğü için bir tehlikedir.”

John Adams

 

 

“Güç ne kadar fazla ise o kadar tehlikelidir.”

Edmund Burke

 

 

“ Eğer, insanlar melek olsalardı, o zaman devlete gerek olmazdı. Eğer melekler insanları yönetselerdi, o zaman da devleti kontrol etmeye ve sınırlamalar getirmeye gerek olmazdı."

James Madison

 

 

“Güç söz konusu olduğunda, insanlara hiçbir zaman güvenme ve onları kötülük yapmamaları için anayasanın zincirlerine bağla.”

Thomas Jefferson

 

 

“Güç yozlaşma doğurur. Mutlak güç, mutlak yozlaşma demektir.”

Lord Acton

 

 

“Anayasal Devlet İlkesi, siyasal gücü elinde bulunduran kimselerin bu güçlerini kötüye kullanabileceklerinin varsayılmasını şart koşar.”

John Stuart Mill

 

 

“Her gücü kendi sınırları içinde tutabilecek bir düzenleyici güce gerek duyulur.”

Montesquieu

 

 

“Eğer milleti temsil eden kurum üzerine sınırlamalar getirilmezse, halkın temsilcileri özgürlüğün savunucuları değil tiranlığın adayları olurlar.”

Benjamin Constant

 

 

“Sınırsız güç yozlaşmaya mahkumdur.”

William Pitt

 

 

“Güç ve onun sıkı denetimi iyi bir devlet için gereklidir.”

Woodrow Wilson

 

 

“Bir gücü sınırlayamazsak, o gücün kötüye kullanımını da önleyemeyiz.”

F.A. von Hayek

 

 

“Tarih bize özgürlük için en büyük tehlikenin gücün tek bir elde toplanması olduğunu öğretmiştir.

Milton Friedman

 

 

“Bireysel özgürlük, ancak devletin gücünün anayasal normlar ile sınırlandırılması halinde etkin bir şekilde korunabilir."

James M. Buchanan

 

© C.C. Aktan, 2002-2003..