TANIDAN TEDAVİYE SİYASAL HASTALIKLAR

bluesq.gif (58 bytes)

Hediye Alma

bluesq.gif (58 bytes)

Rüşvet

bluesq.gif (58 bytes)

İrtikap

bluesq.gif (58 bytes)

Zimmet

bluesq.gif (58 bytes)

İhtilas (Nitelikli Zimmet)

bluesq.gif (58 bytes)

İhaleye Fesat Karıştırma

bluesq.gif (58 bytes)

İhalelerde Aracılık

bluesq.gif (58 bytes)

Satın Alım ve Hizmet İfasında Çıkar Temini

bluesq.gif (58 bytes)

Belgelerde Sahtekarlık

bluesq.gif (58 bytes)

Görev ve Yetki Suiistimali

bluesq.gif (58 bytes)

Memuriyet Görevini İhmal

bluesq.gif (58 bytes)

Çıkar Çatışması

bluesq.gif (58 bytes)

Bilgi Sızdırma ve Gizli Bilgileri Açıklama

bluesq.gif (58 bytes)

İkinci İş Yapma

bluesq.gif (58 bytes)

Hizmetsiz Memuriyetlik

bluesq.gif (58 bytes)

Nepotizm (Akaraba Kayırmacılık)

bluesq.gif (58 bytes)

Kronizm (Eş-dost Kayırmacılık)

bluesq.gif (58 bytes)

Partizanlık (Siyasal Kayırmacılık)

bluesq.gif (58 bytes)

Patronaj

bluesq.gif (58 bytes)

Hizmet Kayırmacılığı

bluesq.gif (58 bytes)

Negatif Oy Ticareti (Logrolling)

bluesq.gif (58 bytes)

Oy Satın Alma

bluesq.gif (58 bytes)

Milletvekili Ticareti

bluesq.gif (58 bytes)

Negatif Lobicilik ve Kanun Simsarlığı

bluesq.gif (58 bytes)

Suvasyon

bluesq.gif (58 bytes)

Yalan

bluesq.gif (58 bytes)

Aşırı Vaate Bulunma

bluesq.gif (58 bytes)

Eksik Enformasyon Sunma ve Taraflı Propaganda

bluesq.gif (58 bytes)

Seçim Sahtekarlığı

bluesq.gif (58 bytes)

Negatif Politik Reklam

bluesq.gif (58 bytes)

Örtbas

bluesq.gif (58 bytes)

Parti Disiplini

bluesq.gif (58 bytes)

Lider Diktası

bluesq.gif (58 bytes)

Partiye Bağış Toplama

bluesq.gif (58 bytes)

Mafya ve Çetelerle İşbirliği

Bu web sayfasında Prof.Dr.Coşkun Can Aktan tarafından kaleme alınan Tanıdan Tedaviye Siyasal Hastalıklar adlı monografinin bir bölümü sunulmaktadır.

Siyasal karar alma sürecinde ortaya çıkan sorunlar şüphesiz bu web sayfasında sunulanlar ile sınırlı değildir. Aynı şekilde hastalık olarak tanımlanan siyasal sorunların tanısı ve tedavisi konusunda   farklı bakış açıları sözkonusu olabilir.

Bu web sayfasında yeralan bilgilerden bilimsel araştırma ilkelerine uygun referanslar verilmek kaydıyla alıntılar yapılabilir. Alıntılar için yazarından izin alınması gerekmektedir.

SİYASAL AHLAK konusunda pek çok tam metin Türkçe makaleye ve yine pek çok İngilizce web kaynaklarına ulaşmak isterseniz lütfen aşağıdaki ikonu tıklayınız.

doc13.gif (260 bytes)

Ayrıca Prof.Dr. Coşkun Can Aktan editörlüğünde hazırlanan YOLSUZLUKLA MÜCADELE STRATEJİLERİ başlığını taşıyan eserin tamamına ulaşabilirsiniz. Lütfen, bu eserin yeraldığı web sayfasına ulaşmak için aşağıdaki ikonu tıklayınız.

doc13.gif (260 bytes)

 

 

 

al1.gif (2880 bytes)

© C.C.Aktan, 2002-2003.