HASTALIĞIN ADI: BELGELERDE SAHTEKARLIK

 

Hastalığın Tanımı

 

Kamu görevlilerinin devlete ait para, pul, damga, mühür, defter, kağıt, belge vesaire üzerinde gerçeğe aykırı değişiklikler, ilaveler yapmaları ya da bu sayılan dökümanları ortadan kaldırmaları “sahtekarlık” olarak adlandırılır.

 

Türk Ceza Kanunu, sözkonusu suçu şu şekilde tanımlamıştır: “Hukuki bir hüküm ifade eden, bir hakkın doğmasına, bir olayın kanıtlanmasına yarayan ve kamunun güven duyduğu belgelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi ya da gerçek bir belgeye ekleme yapılması veyahut da tümünün veya bir kesiminin değiştirilmesi eylemleri belgelerde sahtekarlık suçunu oluşturur.

 

Yukarıda belirtilen sahtekarlık suçu Türk Ceza Kanunu’muzun 316-349 maddeleri içerisinde düzenlenmiştir.

 

 

Hastalığın Yaygın Olduğu Alanlar

 

Sahtekarlık tüm kamu kurum ve kuruluşlarında sözkonusu olabilir. Kamu görevlileri kendi aralarında ya da özel kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak resmi para, pul, damga, mühür ve diğer değerli kağıtlar ve belgeler üzerinde sahtekarlılar yapabilirler. Bu suç özellikle pasaport düzenlenmesinde, vergi ve ihale ile ilgili belgelerde vesaire yaygın olarak görülebilir.

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin düşük olması,

Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin yaygın olması,

Belgelerin saklandığı arşivlerin olmaması ya da çok düzensiz olması,

Denetimlerin yetersiz olması,

Vs.

 

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretleri iyileştirilmelidir,

Kamu hizmetlerinin görülmesinde modern teknolojilerin imkanlarından yararlanılmalı, bu suretle sahte belge, sahte pul, sahte para vesaire basılmasının önüne geçilmelidir,

Sahtekarlık yapanları kamu makamlarına bildirenler ödüllendirilmeli ve korunmalıdır,

Denetime etkinlik kazandırılmalıdır,

Bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılmalıdır,

Sahtekarlık yaptığı tesbit edilen kamu görevlileri memuriyetten men cezası dahil olmak üzere işlenen suçun derecesine göre cezalandırılmalıdırlar.