HASTALIĞIN ADI: EKSİK ENFORMASYON SUNMA ve TARAFLI PROPOGANDA

 

 

Hastalığın Tanımı

 

Politikacıların seçim dönemlerinde seçimi kazanmak için seçmenlere eksik enformasyon ya da taraflı enformasyon sunarak seçmen tercihlerini kendi lehlerine çevirmeye çalışmalarıdır.

 

Yalan ile propaganda şu noktada birbirinden ayrılır: Yalanda gerçek ve doğru bilginin seçmene sunulmaması sözkonusudur. Propaganda da ise sunulan bilgi ve yapılan açıklamalar yalan olmamakla birlikte tamamen objektif ve tarafsız değildir. Başka bir ifadeyle, propaganda seçmene taraflı enformasyon sunulması demektir.

 

 

Hastalığın Ortaya Çıktığı Alanlar

 

Eksik enformasyon sunma ve propaganda seçim dönemlerinde yaygın olarak kullanılan siyasal manipülasyon tekniklerinden birisidir.

 

Yürütme organı olarak hükümetler de icraatlarını halka anlatırken genellikle “propaganda” tekniğinden yararlanırlar. Radyo ve televizyon üzerinde devlet tekelinin olduğu ülkelerde iktidar partisi bu araçları kullanarak halka eksik ve taraflı enformasyon sunabilir. Bunun dışında iktidar partisi özel medya kuruluşları ile gizli işbirliği yaparak kendi icraatlarının abartılı gösterilmesini sağlayabilir.

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

Siyasal partilerin seçimi tekrar kazanma isteği,

Siyasal partilerin seçmen tercihlerini kendi lehlerine çevirmek istemeleri,

Eğitim ve kültür seviyesinin düşük olduğu yerlerde seçmenlerin anlatılanlara kolayca inanması,

Merkeziyetçi devlet yapısının hakim olması dolayısıyla objektif bilgiye ulaşmanın zor ve maliyetinin yüksek olması,

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

Eksik enformasyon sunma ve taraflı propagandanın yasal düzenlemelerle, yasak ve cezalarla ortadan kaldırılması son derece güçtür. Toplumda eğitim, kültür ve ahlak seviyesinin mutlaka bu tür davranışları engelleyici bir fonksiyon üstlenmesi gerekir.