HASTALIĞIN ADI: HİZMET KAYIRMACILIĞI

 

 

Hastalığın Tanımı

 

Siyasal iktidarların gelecek seçimlerde yeniden iktidarda kalabilmek için bütçe tahsisatlarını oylarını maksimize edecek şekilde belirli seçim bölgelerine tahsis etmelerine “hizmet kayırmacılığı” adı verilmektedir.

 

 

 

Hastalığın Yaygın Olduğu Alanlar

 

Hizmet kayırmacılığı, hükümet kararları ile ortaya çıkan bir siyasal hastalıktır. Başbakan, bakanlar ve parti içinde güçlü olan milletvekilleri kendi seçim bölgelerine bütçeden daha fazla kaynak aktarma mücadelesi verebilirler.

 

Burada ilginç olan bütçeden daha fazla ödenek alan il ya da bölgeler bu durumdan memnun iken, hizmetsiz kalan ya da daha az ödenek alan il ya da bölgeler bu durumdan ya habersiz ya da ilgisizlerdir.

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

Siyasal iktidarların yeniden seçilmeyi garanti altına almak istemeleri ve bunun için bütçeden kendi seçim bölgelerine ya da oylarını artırmak istedikleri seçim bölgelerine daha fazla kaynak aktarmaları,

Ödenek tahsislerinde hükümetin keyfi davranışlarını önleyecek denetim mekanizmalarının yetersizliği,

 

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

Kamu harcamaları için ödenek tahsisinde fayda- maliyet analizi etkin bir şekilde kullanılmalıdır.

Bütçe ödeneklerinin dağıtımında belirli kurallar ve ilkeler oluşturulmalıdır.

Hizmet kayırmacılığı Devlet Ahlakı Yasası’nda bir suç olarak düzenlenmeli; suçun tanımı ve kapsamı yasada belirtilmelidir.

Hizmet kayırmacılığı ile ilgili şikayetler Parlamento bünyesinde oluşturulacak Ahlak Komisyonu tarafından soruşturulmalıdır,

Vs.