HASTALIĞIN ADI: HİZMETSİZ MEMURİYETLİK

 

 

Hastalığın Tanımı

 

Bir kişinin bir kamu kuruluşunda kadrolu ve ücretli olarak istihdam edilmekle beraber sözkonusu kuruluşta aktif olarak çalışmaması “hizmetsiz memuriyetlik” olarak adlandırılmaktadır.

 

 

Hastalığın Yaygın Olduğu Alanlar

 

Hizmetsiz memuriyetlik tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görülebilir.

Hizmetsiz memuriyetlik bürokrasinin en alt kademelerinde görülebileceği gibi en üst kademelerde de görülebilir.

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

Kollamacı (himayeci) siyaset anlayışının kamuda hakim olması,

Kamu kuruluşlarında denetimlerin yetersiz olması,

Kamu kurum ve kuruluşlarında gizlilik ve örtbasın hakim olması,

 

 

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

Siyasette kollamacılık kültürünü ortadan kaldırmak için önlemler alınmalıdır.

Kamu kurum ve kuruluşları çalıştırdıkları personel sayısı hakkında istatistiki bilgileri her yıl yayınlayacakları faaliyet raporlarında göstermelidirler.

Bir hizmet görmeden devletten maaş alan kimseleri ihbar eden kimseler ödüllendirilmelidir.

Bir hizmet görmeden devletten maaş alan kimseler tespit edildiğinde bu kişiler ömür boyu kamu kuruluşlarında bir görev yapma imkanından yoksun bırakılmalı, ayrıca başka şekillerde (ödenen maaşların faizi ile birlikte iadesi vs.) cezalandırılmalıdır.

Bir hizmet yapmadan devletten maaş alan kimseleri bu işe yerleştiren kişiler cezalandırılmalıdır.

Devlette bir hizmet sunmadan maaş alan kimselerin yöneticileri hakkında soruşturma açılmalı ve bu kimseler cezalandırılmalıdır.