HASTALIĞIN ADI: İHALELERDE ARACILIK

 

 

Hastalığın Tanımı

 

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelerde kamu görevlilerinin özel kişi ve kuruluşlar adına ihale takip etmeleri, yapılan ihalelerde aracılık görevi üstlenmeleri, bu şekilde özel kişi ve kuruluşlara ve aynı zamanda kendilerine bir menfaat temin etmeleridir.

 

 

 

Hastalığın Yaygın Olduğu Alanlar

 

İhalelerde aracılık özellikle devlet ihale işlerinin çok yoğun olduğu kuruluşlarda yaygınlık gösterebilir.

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

İhale mevzuatındaki yetersizlikler,

İhalelere aracılık eden kamu görevlilerini tespit edebilecek etkin denetim mekanizmalarının olmaması,

Sözkonusu suç hakkında ağır cezalar öngörülmemiş olması,

Vs.

 

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

İhale mevzuatı çok iyi düzenlenmelidir.

İhalelerde aracılık eden kamu görevlileri veya özel kişileri ihbar edenler ödüllendirilmeli ve korunmalıdır.

Kamu kuruluşlarında Ombudsman büroları oluşturulmalı, bu bürolarda görevli Ombudsmanlar yapılan ihaleleri yakından izlemeli ve aynı zamanda yapılan şikayetleri değerlendirmelidir.

İhalelerde aracılık eden kamu görevlileri için memuriyetten men cezasını da içeren ağır cezalar öngörülmelidir.

İhalelerde aracılık yapmak için kamu görevlileri ile gizli ilişkilerde olan özel kişi ve kuruluşlar kamuoyuna açıklanmalı ve bu kişi ve kuruluşların devlet ihalelerine iştiraki yasaklanabilmelidir.

Vs.