HASTALIĞIN ADI: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA

 

 

Hastalığın Tanımı

 

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan alım, satım, yapım vesaire işlerde kamu görevlilerinin özel kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ihaleye fesat karıştırarak bu kişi ve kuruluşlara ve aynı zamanda kendilerine bir menfaat temin etmeleridir.

Türk Ceza Kanunu’nda belirttiğimiz siyasal hastalık türü şu şekilde tanımlanmıştır: “Bir kimse Türkiye Devleti hesabına olarak almaya veya satmaya yahut yapmaya memur olduğu her nev’i eşyanın alım veya satımında veya pahasında veya miktarında veya yapılmasında fesat karıştırarak her ne suretle olursa olsun irtikap eylerse on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasıyla cezalandırılır ve zarar kendisine ödettirilir.” (TCK. Md. 205.) Bu tanımdan anlaşıldığı gibi Türk Ceza Kanunu’nda “ihaleye fesat karıştırma” bir tür “irtikap” suçudur

 

 

 

Hastalığın Yaygın Olduğu Alanlar

 

İhaleye fesat karıştırma genellikle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görülmekle beraber, özellikle alım, satım ve ihale işlerinin çok yoğun olduğu kuruluşlarda yaygınlık gösterebilir.

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

İhale mevzuatındaki yetersizlikler ve eksiklikler,

İhale mevzuatında keyfiyete imkan sağlayacak yasal boşluklar bulunması,

İhalelerin şeffaf ortamda yapılmaması,

İhaleye giren firmalar arasındaki gizli anlaşmalar,

İhale mafyası ile ihaleyi açan kuruluş arasında gizli işbirliği ve menfaat ilişkileri,

İhaleye fesat karıştırma suçu için yasalarda ağır cezalar öngörülmemiş olması,

 

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

İhale ile ilgili yasalar ve diğer mevzuat çok iyi hazırlanmış olmalıdır,

İhalelerde şeffaflığa önem verilmelidir,

İhalelerin sık yapıldığı kamu kuruluşlarında etkin denetim yapılmalıdır,

İhale ile ilgili şikayet başvurularının değerlendirilmesi için Ombudsman büroları oluşturulmalıdır,

Vs.