HASTALIĞIN ADI: İHTİLAS (NİTELİKLİ ZİMMET)

 

 

Hastalığın Tanımı

 

İhtilas, Türk Ceza Hukuku’nun tanımladığı özel bir siyasal hastalık türüdür. Türk Ceza Kanunu’na göre eğer zimmet filli, hileli bir şekilde yapılırsa buna ihtilas adı verilmektedir. Zimmet filli, Türk hukuk literatüründe “nitelikli zimmet” olarak adlandırılır.

 

Türk Ceza Kanunu’nda nitelikli zimmet şu şekilde tanımlanmıştır: “Zimmet, dairesini aldatacak ve fiilin ortaya çıkmamasını sağlayacak her türlü hileli faaliyette bulunmak suretiyle işlenmiş ise faile on iki yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis ve meydana gelen zararın üç misli kadar ağır hapis cezası verilir.” (TCK. Md. 202/1.)

 

Hastalığın Yaygın Olduğu Alanlar

 

İhtilas genellikle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yaygınlık gösterebilir.

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

İhtilasın ortaya çıkmasının nedenleri zimmet ile aynıdır. Ancak, önemle belirtmek gerekir ki, ihtilas, zimmet fiilinden daha ağır bir suç teşkil eder.

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

İhtilas suçu için, zimmete oranla çok daha ağır cezalar öngörülmelidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında hiyerarşik denetim (iç denetim), rutinlikten kurtarılmalı, ciddi ve etkin bir şekilde yürütülmelidir.

Genel olarak rüşvet ve zimmetin önlenmesine yönelik öneriler ihtilas için de geçerlidir.