HASTALIĞIN ADI: İKİNCİ İŞ YAPMA

 

 

Hastalığın Tanımı

 

Kamu görevlilerinin asıl çalıştıkları kuruluş dışında kendilerine ve/veya eş ve yakınlarına ait bir ticari işte çalışmaları ya da bir özel şirket veya kar amacı gütmeyen bir kuruluşta görev almaları “ikinci iş yapma” olarak adlandırılır.

 

 

 

Hastalığın Yaygın Olduğu Alanlar

 

İkinci iş yapma, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görülebilir.

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin düşük olması,

Kamu görevlilerinin çalıştıkları işten memnun olmamakla birlikte devlet güvencesinden mahrum kalmama istekleri,

Kamu görevlilerinin belirli bir zamandan sonra yaptıkları işten sıkılmaları ve başka uğraşılar edinme istekleri,

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında “ikinci iş yapma”nın yaygın olduğunu görerek kamu görevlisinin de benzer yolu tercih etmesi,

Özel şirket, vakıf, uluslararası şirketler vesaire kuruluşlarda açıkça belli olmayacak şekilde danışmanlık yapma isteği,

Asıl çalıştığı kurumdan maaşlı veya maaşsız izin alarak başka kurumlarda çalışma imkanının olması.

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

Kamu görevlilerinin ek iş yapmalarının etkin yasal düzenlemelerle engellenmesi,

Etkin denetim yapılarak ikinci iş yapan kamu görevlilerinin tespit edilmesi,

İkinci işte çalışan kamu görevlilerine ceza verilmesi (disiplin cezası, maaştan kesme cezası, memuriyetten men cezası vs. ),

Üst düzey kamu görevlilerinin (milletvekili, bürokratlar vs.) özel şirket yönetim kurullarında üye olmasının yasaklanması,

Yasal yollardan izin alarak başka kurumlarda görev yapma imkanının sınırlandırılması ya da tamamen ortadan kaldırılması,