HASTALIĞIN ADI: LİDER DİKTASI

 

 

Hastalığın Tanımı

 

Siyasal partilerde alınan tüm kararlarda parti başkanının tek söz sahibi olması “lider diktası” olarak adlandırılmaktadır.

 

 

Hastalığın Ortaya Çıktığı Alanlar

 

Lider diktası, hem iktidar partisi, hem de muhalefet parti yönetiminde ortaya çıkan siyasal hastalıklardan birisidir.

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

Demokrasi kültürünün toplumda yeterince kurumsallaşmamış olması,

Siyasal parti genel başkanlarının güç ve yetkilerinin anayasa ve yasalarla sınırlandırılmamış olması,

Siyasal parti genel başkanlarının görevde kalma sürelerinin anayasa ve yasalarla sınırlandırılmamış olması,

Bakan, milletvekili ve diğer parti yöneticilerinin atanmasında ve seçilmesinde Başbakanın (parti genel başkanının ) tek söz sahibi olması,

 

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

Siyasal parti genel başkanlarının görevde kalma süreleri anayasa ve yasalarla sınırlandırılmalıdır,

Siyasal partilerin üst yönetim kurullarında görev yapan kişilerin görev süreleri

anayasa ve yasalarla sınırlandırılmalıdır,

Seçim sisteminde reform yapılarak milletvekili aday adaylarını seçme yetkisi parti genel başkanlarının (ya da parti merkez yürütme organının) elinden alınmalıdır,

Seçim sisteminde değişiklik yaparak halkın partilerden ziyade, milletvekillerine direkt oy verebilmeleri sağlanmalıdır.

Vs.