HASTALIĞIN ADI: MAFYA VE ÇETELERLE İŞBİRLİĞİ

 

 

 

Hastalığın Tanımı

 

Kamu görevlilerinin bir takım yasadışı kuruluşlarla (mafya, çete vs.) işbirliği yaparak kendilerine ve bu kuruluşlara bir menfaat sağlamalarıdır.

 

 

 

Hastalığın Ortaya Çıktığı Alanlar

 

Yasadışı kuruluşlarla ya da örgütlerle işbirliği özellikle emniyet ve istihbarat kuruluşlarında yaygın olarak görülebilmektedir. Bunun dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da kamu görevlileri (örneğin, politikacı, bürokrat, yargı mensupları vs.) ile mafya ve çeteler arasında işbirliği gündeme gelebilir.

Mafya ve çeteler, uyuşturucu ticareti, faili meçhul cinayetler, gizli suikastler, sabotajlar, devlet ihalelerinde aracılık vesaire konularda kamu görevlileri ile işbirliği yapabilirler.

 

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

Kamu görevlileri mafya ve çetelerle para ya da başka türlü bir menfaat elde etmek için işbirliği yapabilirler.

Kamu görevlileri uyuşturucu trafiğinin ve ticaretinin yoğun olduğu bölgelerde mafya ve çetelerle işbirliği yapabilirler.

Kamu görevlileri ücretlerinin yetersiz olması nedeniyle mafya ve çetelerle işbirliğine girme eğiliminde olabilirler.

Denetim mekanizmalarının yetersizliği, mafya ve çetelerin devlet içinde yerleşmesini sağlayabilir.

 

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

Mafya ve çetelerle mücadelede kararlı olunmalıdır.

Mafya ve çetelerle işbirliği içerisinde olan kişi ve kuruluşların ağır şekilde cezalandırılacaklarına ilişkin yasal düzenlemeler mevcut olmalıdır.

Mafya ve çetelerle mücadelede şeffaflık sağlanmalıdır.

Yargı bağımsızlığı sağlanmalıdır.

Mafya ve çetelerle işbirliği içinde bulunan kamu görevlilerini ihbar edenler korunmalı ve ödüllendirilmelidir.