HASTALIĞIN ADI: MEMURİYET GÖREVİNİ İHMAL

 

 

Hastalığın Tanımı

 

Kamu görevlilerinin görevlerini ihmal ederek hizmete muhatap olan kişi ve kuruluşları mağdur etmeleri sözkonusu olabilir.

 

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çok yaygın olan bu siyasi hastalık bir suç olarak Türk Ceza Kanunu’muzda şu şekilde tanımlanmıştır: “Hangi nedenle olursa olsun memuriyet görevini yapmakta savsama ve gecikme gösteren veya üstünün yasaya göre verdiği buyrukları geçerli bir neden olmadan yapmayan memur üç aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan beş bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Bu savsama ve gecikmeden veya üstünün yasal buyruklarını yapmamış olmaktan Devletçe bir zarar meydana gelmişse, derecesine göre altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile birlikte süreli veya temelli olarak memuriyetten yoksun kalma cezası da hükmolunur. Her iki durumda memurun vazifesini geciktirmesinden veya verilen buyruğu yapmamasından, kişiler herhangi bir zarara uğramışsa bu zarar ayrıca ödettirilir.” (TCK. Md. 230.)

 

 

 

Hastalığın Yaygın Olduğu Alanlar

 

Memuriyet görevini ihmal, genellikle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görülebilecek olan bir siyasal hastalıktır.

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

Kamu hizmetlerini sunan kamu görevlilerinin davranış kurallarının yasalarda açık olarak belirlenmemiş olması,

Kamu sektöründe “hizmet standartları”nın açık olarak belirlenmemiş olması,

Kamu hizmetlerini sunan kuruluşun tekel konumunda olması,

Toplumda eğitim ve kültür düzeyinin düşük olması, dolayısıyla hak arama bilincinin yeterince gelişmemiş olması,

Kamuda çalışanların görevlerini ihmalini denetleyecek organların etkin çalışmamaları,

Kamuda çalışanların görevlerini ihmalini önleyecek etkin cezalar bulunmaması,

Vs.

 

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

Kamu görevlilerinin iş tanımları ve sorumluluk alanları çok iyi bir şekilde belirlenmelidir,

Kamu görevlilerinin hizmet sunulmasında uyacakları ilkeler ve davranış kuralları Devlet Ahlakı Yasası içerisinde belirlenmelidir,

Hizmetlerin zamanında sunulması için kamu kurumlarını bağlayıcı belirli performans standartları oluşturulmalıdır,

Görevlerini ihmal eden kamu görevlileri cezalandırılmalıdır,

Ombudsman kurumu oluşturulmalıdır,