HASTALIĞIN ADI: MİLLETVEKİLİ TİCARETİ

 

 

Hastalığın Tanımı

 

Bir siyasal parti milletvekilinin para veya başkaca bir menfaat sağlamak suretiyle bir başka siyasal partiye geçmesi “milletvekili ticareti” olarak adlandırılmaktadır.

 

 

 

Hastalığın Yaygın Olduğu Alanlar

 

Milletvekili ticareti, yasama aşamasında ortaya çıkan bir siyasal hastalık türüdür.

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

Milletvekili ticareti, özellikle siyasal karar alma sürecinde tıkanıklar olduğunda ve siyasal istikrarsızlık ortamlarında ortaya çıkan bir hastalıktır. Bunun dışındaki zamanlarda da bir milletvekilinin menfaat sağlayarak başka bir partiye geçmesi sözkonusu olabilir.

 

 

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

Milletvekili ticareti, “Devlet Ahlakı Yasası”nda açık olarak tanımlanmalıdır.

Milletvekili ticaretine katılan siyasal partiler ve mensupları ile özel

kişi ve kuruluşlar hakkında Parlamento Ahlak Komisyonu soruşturma başlatma yetkisine sahip olmalıdır.

Milletvekili ticareti için ağır cezalar öngörülmelidir.

Milletvekili ticareti konusunda kamu makamlarını bilgilendiren kişiler korunmalı ve ödüllendirilmelidir.