HASTALIĞIN ADI: NEGATİF LOBİCİLİK VE KANUN SİMSARLIĞI

 

 

Hastalığın Tanımı

 

Negatif lobicilik ve kanun simsarlığı, siyasal karar alma sürecinde milletvekili ve bürokratların özel çıkar grupları (şirket ve holdingler, medya vs.) adına hareket ederek Parlamento’dan ya da Bakanlar Kurulu’ndan bu gruplar lehine yasa ya da karar çıkması için mücadele etmeleridir. Lobicilik ya da kanun simsarlığı yapan milletvekili, bürokrat ve diğer kamu görevlileri bu faaliyetleri dolayısıyla kendilerine de özel menfaat sağlarlar.

 

 

 

Hastalığın Yaygın Olduğu Alanlar

 

Lobicilik ve kanun simsarlığı yasama ve yürütme aşamalarında görülen bir siyasal hastalık türüdür.

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

Özel çıkar gruplarının Parlamento kanalıyla bir çıkar temin etmek için lobi faaliyetleri,

Milletvekili, bürokrat ve kamu görevlilerinin çıkar temin etmek istemeleri,

 

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

Negatif lobicilik ve kanun simsarlığı Devlet Ahlakı Yasası içerisinde açık olarak tanımlanmalıdır.

Negatif lobicilik yapan milletvekili, bürokrat ve kamu görevlileri ile bu kişilere özel menfaat sağlayan özel çıkar grupları hakkında etkin cezalar öngörülmelidir.

Kanun simsarlığı yaptığı tespit edilen parlamento üyelerinin dokunulmazlıkları kaldırılabilmeli ve bu kişiler hakkında Parlamento Ahlak Komisyonu tarafından soruşturma başlatılmalıdır.

Vs.