HASTALIĞIN ADI: NEGATİF OY TİCARETİ (LOGROLLING)

 

 

Hastalığın Tanımı

 

Negatif oy ticareti, yasama organında partilerin kendi çıkarlarına yönelik yasa tekliflerini ve kararları karşılıklı anlaşarak desteklemeleridir. Oy ticareti, her zaman olumsuz olarak kabul edilebilecek bir teknik değildir. Bazen, kamu çıkarına uygun konularda partilerin diyalog ve uzlaşma yoluyla birbirlerini desteklemeleri sözkonusu olabilir. Buna “pozitif oy ticareti” adı verilir. Bununla birlikte iktidar partisi ile muhalefet partileri kamu çıkarına ve siyasi ahlaka uygun olmayan bazı konularda da karşılıklı ödünler vererek kendi çıkarlarına yönelik kararlar alınması için oy kullanabilirler. Bu ikinci tür ise “negatif oy ticareti” olarak adlandırılır. Oy ticareti için bazı örnekler:

İktidar partisi ile muhalefet partilerinin milletvekili maaş ve emeklilik ikramiyelerinin artırılması konusunda uzlaşmaları ve mevcut yasa teklifini onaylamaları,

İktidar partisi ile muhalefet partileri hakkında açılmış olan yolsuzluk soruşturmalarının yasama organında karşılıklı olarak aklanması vs.

 

 

Hastalığın Yaygın Olduğu Alanlar

 

Negatif oy ticareti, özellikle yasama aşamasında ortaya çıkan bir siyasal hastalık türüdür.

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

Negatif oy ticaretinin temel nedeni karşılıklı “özel çıkar” için işbirliği yapmaktır.

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

Negatif oy ticareti kavramı, Devlet Ahlak Yasası içerisinde açık olarak belirlenmeli ve bu konularda iktidar ve muhalefet partilerinin işbirliğini engelleyici düzenlemeler yapılmalıdır.

Negatif oy ticareti sonucu ortaya çıkan yasa ve kararların iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru imkanı olmalıdır.

Negatif oy ticareti ile ilgili şikayetler Parlamento bünyesinde oluşturulacak Ahlak Komisyonu tarafından soruşturulmalıdır,

Vs.