HASTALIĞIN ADI: NEGATİF POLİTİK REKLAM

 

 

 

Hastalığın Tanımı

 

Siyasal partilerin seçim dönemlerinde karşılıklı olarak birbirlerinin liderleri, seçime katılacak adayları ve parti programları hakkında yalan-yanlış haber yayarak karalama kampanyalarına girişmeleri “negatif politik reklam” olarak adlandırılmaktadır.

Siyasal partiler birbirleri hakkında karalama kampanyalarını kitle iletişim araçları vasıtasıyla ya da miting ve gösteriler aracılığıyla yapabilirler.

Negatif politik reklam bir basın ya da medya kuruluşu tarafından bazı siyasal partiler yada kişiler hakkında da yapılabilir.

 

 

 

Hastalığın Ortaya Çıktığı Alanlar

 

Negatif politik reklam özellikle seçim aşamasında ortaya çıkan bir siyasal hastalıktır.

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

Negatif politik reklam, siyasal partilerin seçimi kazanmak ya da yeniden seçilebilme kaygıları nedeniyle ortaya çıkar.

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

Devlet Ahlak Yasası’nda “negatif politik reklam” suç kabul edilmelidir,

Başka siyasal partilerin lider ve yöneticilerini ve ayrıca seçimlerde aday olan diğer kişileri karalayanlar ve yalan haberlerde bulunanlar cezalandırılmalıdır.