HASTALIĞIN ADI: NEPOTİZM (AKRABA KAYIRMACILIK)

 

 

Hastalığın Tanımı

 

Bir kamu görevlisinin özel çaba göstererek kendi akrabalarını kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmesi, bir üst makama terfi ettirmesi, bazı ayrıcalıklardan istifade ettirmesi (lojman, yurt dışı görev vs.), başka bir göreve tayin ettirmesi “nepotizm” olarak adlandırılır. Nepotizm, halk dilinde yaygın olarak “torpil” olarak bilinmektedir.

 

Nepotizmde, bir kişinin kamu görevlisi olarak istihdam edilmesinde ve yükseltilmesinde liyakat (beceri, kabiliyet, başarı, eğitim düzeyi vs.) ilkeleri dikkate alınmamaktadır.

 

 

 

Hastalığın Yaygın Olduğu Alanlar

 

Nepotizm, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görülebilir.

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

Kamuda işe alınma, işte yükseltilme (terfi), tayin konuları ile ilgili olarak açık ve adil yasal düzenlemelerin bulunmaması,

Kamu görevlisi giriş sınavlarında sınavı yapan kişilerin takdir yetkilerinin çok geniş tutulması,

Kamu görevlisi giriş sınavlarının ilgili kuruluş bünyesindeki kamu görevlilerinden oluşan jüriler tarafından yapılması ve soruların da bu kişiler tarafından belirlenmesi,

Kamu görevlisi giriş sınavlarında merkezi bir test sınavı dışında ayrıca bir de sözlü sınav yapılması,

Çıkar çatışması konularının ilgili yasalarda açıkça belirlenmemiş olması,

 

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

Kamu görevlisi giriş sınavlarının, kamu görevlisini istihdam edecek kuruluş dışında bağımsız bir organ tarafından yapılması,

Giriş sınavının test usulü ile yapılması ve sözlü sınavların kaldırılması,

Test usulü ile yapılması uygun olmayan meslekler için sınavlarda jürilerin yetkilerini kötüye kullanmalarını önleyecek tedbirler alınması,

Sözlü sınavının sadece çok gerekli ve zorunlu olan durumlarda yapılmasına izin verilmesi vs.