HASTALIĞIN ADI: ÖRTBAS

 

 

 

Hastalığın Tanımı

 

Örtbas, kamu görevlilerinin siyasal ahlaka uygun olmayan davranış ve uygulamaları bildikleri halde bunların açığa çıkmasını istememeleridir. Örtbas, “görmezlikten gelme” ya da “önemsememe” şeklinde olabilir. Siyasal ahlaka uygun olmayan uygulamalar kamu görevlileri tarafından defter, belge ve dökümanlarda bazı sahtekarlıklar yapılarak da örtbas edilebilir.

 

 

 

Hastalığın Ortaya Çıktığı Alanlar

 

Örtbas tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yaygın olabilir.

 

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

Kamu görevlilerinin davranış ve eylemlerine ilişkin kuralların açık olarak belirlenmemiş olması,

Siyasal ahlaka uygun olmayan davranış ve eylemleri gizleyen ve örtbas eden kamu görevlileri hakkında etkin cezalar öngörülmemiş olması,

Kamu kesiminde gizliliğin hakim olması.

 

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

Örtbas, Devlet Ahlakı Yasası’nda bir suç olarak ele alınmalı ve yapılan uygulamaya paralel şekilde ağır olarak cezalandırılmalıdır.

Örtbas şeklinde yapılan davranış ve eylemleri kamu makamlarına bildiren kişi ve kurumlar ödüllendirilmelidir.