HASTALIĞIN ADI:OY SATIN ALMA

 

 

Hastalığın Tanımı

 

Siyasal partilerin, parlamentoya sundukları kanun tasarılarının onaylanması için diğer parti milletvekillerine gizlice nakdi ya da ayni (konut, arsa vs.) bir menfaat sağlamalarıdır.

 

 

 

Hastalığın Yaygın Olduğu Alanlar

 

Oy satın alma, özellikle yasama aşamasında ortaya çıkan bir siyasi yozlaşma türüdür.

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

Oy satın alma, siyasal karar alma sürecinde iktidar partisinin kendi oylarıyla bir yasa teklifini parlamentodan geçirmesinin zor olduğu durumlarda gündeme gelebilir.

Özel çıkar grupları adına lobicilik yapan “kanun simsarları”nın parlamentoda etkin olması da “oy satın alma” adı verilen siyasal hastalığın ortaya çıkmasına neden olur.

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

Oy satın alma, “Devlet Ahlakı Yasası” nda açık olarak tanımlanmalıdır.

Oy satın alma faaliyetlerine katılan siyasal partiler ve mensupları ile özel

kişi ve kuruluşlar hakkında Parlamento Ahlak Komisyonu soruşturma başlatma yetkisine sahip olmalıdır.

Oy satın alma için ağır cezalar öngörülmelidir. Bir çıkar temin ederek oy kullanan milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılmalı ve milletvekillikleri düşürülmelidir.

Oy satın alma konusunda kamu makamlarını bilgilendiren kişiler korunmalı ve ödüllendirilmelidir.