HASTALIĞIN ADI: PARTİ DİSİPLİNİ

 

 

Hastalığın Tanımı

 

Parti disiplini, siyasal partilerin yürütme kurullarının almış oldukları kararlara üyelerin itiraz etme imkanının olmaması ve üyelerin alınan grup kararlarına uymak zorunda bırakılmalarıdır.

 

 

Hastalığın Ortaya Çıktığı Alanlar

 

Parti disiplini, parti içi demokrasinin olmadığı tüm siyasal partilerde görülebilecek bir siyasal hastalık türüdür.

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

Siyasal partilerde demokrasi kültürünün olmaması,

Parti genel başkanlarının güçlerini arttırmak istemeleri ve muhalif kişileri gerektiğinde kolayca dışlamaya çalışmak istemeleri,

Parti içi demokrasiye aykırı davranış ve eylemleri engelleyici ve cezalandırıcı hukuksal normların olmaması,

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

Parti içi demokrasiye uygun olmayan “parti disiplini”, “bağlayıcı grup kararı” ve saire davranış ve eylemler Devlet Ahlakı Yasası’nda tanımlanmalı ve bunları engelleyecek kurallar ve cezalar öngörülmelidir,

Siyasal parti başkan ve üyelerinin görev yapabilecekleri azami süre Devlet Ahlakı Yasası içerisinde yer almalıdır.