HASTALIĞIN ADI: PARTİYE BAĞIŞ TOPLAMA

 

 

Hastalığın Tanımı

 

Siyasal partilerin kişiler ya da özel çıkar gruplarından (şirket ve holdingler, dernekler vs.) bağış talebinde bulunmaları siyasal hastalıkların türlerinden biridir. Konunun esasen şu iki boyutu bulunmaktadır:

Bir siyasal parti lider ve yöneticileri kişi ve özel çıkar gruplarından seçim kampanyalarının finansmanına katkıda bulunmalarını talep edebilir.

Bir kişi ya da özel çıkar grubu gönüllü olarak siyasal partiye bağış yapmayı isteyebilir.

Her iki yöntem de siyasi ahlak açısından doğru görülmeyebilir.

 

 

Hastalığın Ortaya Çıktığı Alanlar

 

Özellikle seçim aşamasında partilerin seçim harcamalarının finansmanında “bağış” konusu gündeme gelir.

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

Siyasal partilerin daha fazla parasal kaynak elde ederek seçimi kazanmak istemeleri,

Kişi ve özel çıkar gruplarının bağış yaptıkları siyasal partinin iktidara gelmesi halinde menfaat ve rant sağlama beklentileri,

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

Siyasal partilerin gelir kaynaklarının neler olacağı Devlet Ahlakı Yasası’nda ve Siyasal Partiler Kanunu’nda düzenlenmelidir.

Siyasal partilere özel kişi ve gruplardan bağış yapılıp yapılmayacağı ilgili yasalarda belirtilmeli, eğer yapılacaksa yapılacak bağış miktarının sınırının ne olacağı açık olarak tespit edilmelidir.

Siyasal partilerin gelir ve harcamaları yılda iki kez bağımsız mali denetim kuruluşları tarafından incelenmelidir.

Siyasal partilerin mali bilançoları şeffaflaştırılmalıdır. Gelir ve harcamaları gösteren mali bilanço tablosu bağımsız mali denetim kuruluşunun yıllık denetiminin ardından Resmi Gazete’de yayınlanmalıdır. Alınan yardım ve bağışların kaynağı, miktarı ve yapılan harcamalar her yıl kamuoyuna açıklanmalıdır.

Seçim dönemlerinde yapılacak harcamalara bir üst sınır tespit edilmelidir.