HASTALIĞIN ADI: PATRONAJ

 

 

 

Hastalığın Tanımı

 

Siyasal partilerin iktidara geldikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan “üst düzey bürokratları” görevden almaları ve bu görevlere akrabalarını, eş-dostlarını ve partililerini atamalarına “patronaj” adı verilmektedir.

 

 

 

Hastalığın Yaygın Olduğu Alanlar

 

Patronaj, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzeyinde görev yapan genel müdür, genel müdür yardımcısı gibi pozisyonlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyeliklerine atama yapılmasında sözkonusu olmaktadır.

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

Siyasal parti üyelerinin kendi akraba, eş-dost ve parti mensuplarını kayırma isteği,

Çıkar ve baskı gruplarının (özel şirket ve holdingler vs.) siyasal iktidar ile lobi yaparak kendi çıkarlarına uygun kimseleri üst düzey makamlara getirmeye çalışması,

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

Üst düzey kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapacak kişiler için liyakat ilkeleri (eğitim, bilgi, tecrübe, uzmanlık vs.) açık olarak belirlenmelidir.

Belirli kamu makamları için siyasal iktidarların baskı ve müdahalelerini sınırlayıcı anayasal veya yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Örneğin, Merkez Bankası Başkanı’nın görev süresi dolmadan görevinden alınamaması ya da görevden alma yetkisinin genel kurula bırakılması sağlanabilir.

Özel çıkar gruplarının kendi çıkarlarına uygun kişileri üst kamu makamlarına yerleştirmelerini engelleyici düzenlemeler yapılmalıdır.