HASTALIĞIN ADI: RÜŞVET

 

Hastalığın Tanımı

 

Kamu görevlilerinin görev ve yetkilerini kötüye kullanmak suretiyle maddi ve/veya diğer şekillerde bir menfaat temin etmelerine rüşvet adı verilir.

 

Kamu görevlileri görev ve yetkilerini başlıca iki şekilde kötüye kullanabilirler:

1.Kanuna ve diğer hukuki mevzuata uygun olan hizmet ve işlemleri daha hızlı ve süratli yerine getirerek muhatap oldukları kişi ve kuruluşlardan bir menfaat temin edebilirler.

2.Kanuna ve diğer hukuki mevzuata uygun olmayan, yani kanun tarafından yasaklanmış hizmet ve işlemleri bir menfaat karşılığında yapabilirler.

 

Rüşvet suçu Türk Ceza Kanunu’nun 211-227 maddeleri arasında düzenlenmiştir.

 

 

Hastalığın Yaygın Olduğu Alanlar

 

Rüşvet genel olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarında rastlanan bir hastalıktır. Belediyeler, tapu daireleri, gümrük ofisleri, vergi daireleri, adli makamlar, hastaneler, nüfus idaresi vs. rüşvetin yaygın olduğu kuruluşların başında gelmektedir.

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında bürokrasi ve kırtasiyeciliğin yaygın olması,

 • Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin çok düşük olması,

 • İhale mevzuatının şeffaf olmaması,

 • Devlet teşviklerinin dağıtımında ilkelerin iyi tespit edilmemiş olması,

 • Kamu görevlilerinin işe alınmasında liyakatin değil, kayırmacılığın hakim olması,

 • Hukuk sisteminde boşlukların bulunması, kural ve kurumların iyi düzenlenmemiş olması,

 • Denetimde yetersizlikler vs.

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

 • Bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılmalıdır,

 • Kamu sektöründe Toplam Kalite Yönetimi uygulanmalıdır,

 • Kamu görevlilerinin maaş ve ücretleri iyileştirilmelidir,

 • İhale ve teşvik mevzuatı rüşvete imkan vermeyecek şekilde düzenlenmeli ve şeffaflık sağlanmalıdır,

 • Rüşvetin yaygın olduğu kuruluşlarda etkin denetim yapılmalıdır,

 • Ombudsman kurumu oluşturulmalıdır,

 • Rüşveti ihbar edenleri ödüllendirecek ve koruyacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır,

 • Rüşvet suçu yasalarda net olarak tanımlanmalı ve cezalar ağırlaştırılmalıdır,

 • Eğitim yoluyla rüşvetle mücadele edilmelidir,

 • Sivil toplum kuruluşlarının (meslek kuruluşları vs.) rüşvetle mücadele etmesi gereklidir.