HASTALIĞIN ADI: SATIN ALIM VE HİZMET İFASINDA ÇIKAR TEMİNİ

 

 

Hastalığın Tanımı

 

Kamu adına mal ve hizmet satın alımı ya da hizmetlerin sunulmasında görevli memurların özel kişi ve kuruluşlarla işbirliği ya da ortaklık yaparak bir menfaat temin etmeleridir.

 

Türk Ceza Kanunu’nda belirttiğimiz siyasal hastalık türü şu şekilde tanımlanmıştır: “Devlet memurlarından her kim, idaresine ya da nezaretine memur oldukları işlerde devlet için az veya çok eşya veya malzeme alım ve satımında gizli veya aşikar, gerek doğrudan doğruya kendisi, gerek başkası vasıtasıyla veya ortaklık suretiyle kendi kazancı için ticaret eder veya imalat yahut inşaatı götürü şekilde deruhte edenlere ortak olursa üç seneden az olmamak üzere ağır hapis cezasıyla cezalandırılır. Eğer bu alışverişte komisyon alınır yahut nakdi veya meskukat mübadelesinde kazanç sağlanırsa ağır hapis cezası beş seneden az olamaz. (TCK. Md. 208.)

 

 

Hastalığın Yaygın Olduğu Alanlar

 

Satın alımda çıkar temini genellikle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görülmekle beraber, özellikle alım ve satım işlerinin çok yoğun olduğu kuruluşlarda yaygınlık göstermektedir. Hizmet sunumunda çıkar temini ise genellikle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında sözkonusu olabilecek bir siyasal hastalık türüdür.

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

Satın alımlarla ilgili mevzuatın yetersiz olması,

Denetimlerin yetersiz olması,

İhale yoluyla alım ve satımlarda ilgili mevzuatın iyi bir şekilde düzenlenmemiş olması,

Rüşvet, irtikap,zimmet, ihtilas için belirtilen nedenlerin bir kısmı bu tür yolsuzluk için de geçerlidir.

Satın alımdan sorumlu kamu görevlisi ve satıcı arasındaki gizli anlaşmalar ve menfaat ilişkileri,

 

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

Satın alım ve hizmet ifasında davranış kuralları yasada (Devlet Ahlakı Yasası içerisinde) açık olarak belirlenmelidir.

Satın alım ve satıma ilişkin yasa çok iyi bir şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

Ombudsman denetimi sağlanmalıdır.

Satın alım ve hizmet ifasında çıkar temin edenleri kamu makamlarına bildirenler ihbar ikramiyesi ile ödüllendirilmelidir.

Vs.