HASTALIĞIN ADI: SEÇİM SAHTEKARLIĞI

 

 

 

Hastalığın Tanımı

 

Seçim sırasında oy kullanımı ya da oy sayımı sırasında yapılan her türlü usulsüzlük ve suiistimaller “seçim sahtekarlığı” olarak adlandırılır.

 

 

Hastalığın Ortaya Çıktığı Alanlar

 

Seçim sahtekarlığı, seçim aşamasında ortaya çıkan bir siyasal hastalık türüdür.

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

Seçimlere ilişkin kuralların iyi düzenlenmemiş olması,

Seçimlerin genel olarak yapılmasından sorumlu üst düzeydeki

seçim kurulunun düzenli çalışmaması,

Kötü organizasyon,

Sandıklarda her partiden gözetmen olmaması,

Vs.

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

Seçimlerin yapılmasını düzenleyecek kurumun maddi altyapı (bina, araç, gereç vs.), personel altyapısı (insangücü) ve kurumsal altyapı ( seçimlere ilişkin yasa, yönetmelik vs.) yönünden çok iyi şekilde düzenlenmesi sağlanmalıdır.

Seçim sandıklarında görev yapacak kişilerin uyacakları kurallar belirlenmelidir.

Seçimler azami şeffaflık içerisinde yapılmalıdır.

Seçim sandıklarında devleti ve siyasal partileri temsil eden kişiler görev yapmalıdır.

Seçimde sahtekarlık yapacak kişi ve kuruluşlar hakkında ağır cezalar öngörülmelidir.

Vs.