HASTALIĞIN ADI: SUVASYON (GÖNÜL YAPMA)

 

 

 

Hastalığın Tanımı

 

Suvasyon, siyasal partilerin, seçim öncesinde kendilerine parasal destek sağlayarak seçim harcamalarını finanse eden kişi ve kuruluşlara, aynı zamanda seçim çalışmalarına bizzat katılan partizanlara, iktidara geldikten sonra çeşitli şekillerde özel menfaat sağlamaları (devlet ihalelerinde ayrıcalık sağlama, iş bulma vs.) demektir.

 

 

Hastalığın Ortaya Çıktığı Alanlar

 

Suvasyon, seçimle iş başına gelinen tüm kamu kuruluşlarında (bakanlıklar, belediyeler vs.) sözkonusu olabilir.

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

Partizanlığın yaygın olması,

Siyasal partilerin kendilerine seçim öncesinde parasal ya da başka türlü destek sağlayan (seçim çalışmalarına özel otomobil tahsisi, seçim çalışmaları için özel büro tahsisi vs.) kişi ve kuruluşlara olan diyet borcu,

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

Partilere hangi kaynaklardan bağış yapılacağı açık olarak yasalarda belirlenmelidir,

Özel kişi ve kuruluşların partilere bağış miktarı sınırlandırılmalıdır,

Özel kişi ve kuruluşlara ayrıcalıklı işlem yapan kamu görevlileri ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

Özel kişi ve kuruluşlara ayrıcalık sağlayan kamu görevlileri hakkında ihbarda bulunanlar ödüllendirilmelidir.