HASTALIĞIN ADI: YALAN

 

 

 

 

Hastalığın Tanımı

 

Siyasal partilerin oy toplayabilmek için seçim aşamasında düzenledikleri toplantılarda seçmenlerine gerçek dışı bilgiler sunmasıdır.

 

 

 

Hastalığın Ortaya Çıktığı Alanlar

 

Yalan, özellikle okuma yazma oranının düşük olduğu kırsal kesimlerde politikacıların yaygın olarak başvurdukları yollardan birisidir.

 

 

 

Hastalığın Nedenleri

 

Birey ve aile ahlakının toplumda yeterince benimsenmemiş olması,

Seçmen kitlesinin cahil olması,

Dinin araç olarak kullanılması ve halkın inançlarının sömürülmesi,

 

 

 

Hastalığın Tedavisi

 

En başta yalan söylemenin yanlış olduğu aile ve okuldan başlayarak kişilere öğretilmelidir.

Toplumsal ahlak yönünden yalan söyleyenleri ayıplama ve kınama geçerli olmalıdır.

Feodal yapıdan kaynaklanan sorunlar (cehalet, ağalık, şeyhlik vs.) ortadan kaldırılmalıdır.