Bu metin şu eserden alınmıştır:

 Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 3. b. 1975. s.219.