ABD’DE ULUSLARARASI ŞEHİR YÖNETİMİ İDARESİ’NİN

AHLAK BİLDİRGESİ*

 

Uluslararası Şehir Yönetimi İdaresi’nin amacı; şehir, kasaba ve diğer yerel idare yöneticilerinin bilgi, beceri ve uzmanlığını geliştirmek ve profesyonel yönetim yoluyla şehir yönetiminde kaliteyi artırmak ve güçlendirmektir. Bu amaçlara ulaşmak için, Uluslararası Şehir Yönetimi İdaresi’nin tüm üyelerinin belirli ahlaki ilkelere sahip olması gereklidir. Bizler:

1.                   Etkin ve demokratik yerel yönetim kavramlarına kendimizi adayacağız ve amaçlarımızı gerçekleştirmek için profesyonel yönetimin gerekli olduğuna inanacağız.

2.                   Yerel idareler ve devlet tarafından yapılan hizmetlerin değerli ve itibarlı olmasını beyan edeceğiz ve şehir yönetimi ile ilgili konularda yaratıcı, yapıcı ve pratik olmaya çaba göstermeye çalışacağız; kamu görevlisi olarak vatandaşların güvenini tesis edeceğiz ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olacağız.

3.                   Devletle ilgili ve şahsi ilişkilerimizde dürüstlük ve şeref gibi en üstün ideallere ulaşmaya kendimizi adayacağız.

4.                   Yerel yönetimlerin ana fonksiyonunun, her zaman insanlar için en iyi ve en faydalı hizmetleri yapmak olduğunu kabul edeceğiz.

5.                   Seçilmiş yöneticilere şehir yönetimi ile ilgili politika önerilerinde bulunacağız; onlara gerçek bilgileri ve önerilerimizi aktaracağız. Seçilmiş kamu görevlileri tarafından onaylanan politikaları uygulayacak ve geliştirmeye çalışacağız.

6.                   Halkın seçtiği temsilcilerin, belediye politikalarının oluşturulmasında söz sahibi olduklarını ve sadece alınan kararların uygulanmasından sorumlu olacağımızı kabul edeceğiz.

7.                   Profesyonel yönetici olarak yerel idarelerin performansını olumsuz olarak etkileyecek ve düşürecek her türlü partizan faaliyetlerden kaçınacağız.

8.                   Profesyonel yönetimde sahip olduğumuz bilgi ve becerileri sürekli bir şekilde geliştirmeyi bir görev kabul edeceğiz ve yönetim tekniklerini öğrenme ve kullanma konusunda bilgi ve becerilerimizi geliştireceğiz.

9.                   Belediyenin faaliyetleri ile ilgili olarak toplumu bilgilendireceğiz; vatandaşlar ile tüm belediye görevlileri arasındaki iletişimi teşvik edeceğiz; vatandaşlara sevgi ve saygı ile hizmet sunacağız, hizmetin kalitesini ve kamu hizmeti inancını artırmaya çalışacağız.

10.                Profesyonel sorumluluklarımızın sınırını aşmayacağız; yerel idare yöneticilerinin herhangi bir engellemeye maruz kalmaksızın görevlerini serbestçe ifa edebilmeleri gerektiğine inanacağız; ve her durumu adalet ilkeleri çerçevesinde ayrım yapmadan ele alacağız.

11.                Personel ile ilgili atama, ücret ödemesi, kıdem, yükselme ve disiplin gibi tüm konuları adalet ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde ele alacağız ve değerlendireceğiz.

12.                İşimizi yaparken bir karşılık ve çıkar beklemeyeceğiz; halkın zamanının boşa harcanmasının, gizli bilgileri sızdırarak özel çıkar sağlamanın; devletin gücü ve nüfuzunu, şahsi güç ve nüfuz olarak kullanmanın yanlış olduğuna inanacağız.* ABD’de yerel yönetimlerin daha iyi hizmet sunması amacı için oluşturulmuş olan Uluslararası Şehir Yönetimi İdaresi (International City Management Administration) ilk Ahlak Bildirgesini (ICMA, Code of Ethics) 1924 yılında kabul etmiştir. ICMA günümüze değin bir çok kez ahlak bildirgesini geliştirerek yenilemiştir. Bizim sunduğumuz 1987 yılında kabul edilen bildirgenin son şeklidir. Bkz: Jeremy F. Plant, “Code of Ethics” in: Handbook of Administrative Ethics, Terry L. Cooper and Harold F. Gortner (Ed.), New York: M. Dekker, 1994.