AMERİKAN KAMU YÖNETİMİ TOPLULUĞU’NUN

AHLAK BİLDİRGESİ*

 

Bizler, Amerikan Kamu Yönetimi Topluluğu’nun üyeleri olarak aşağıdaki ahlaki değerlere bağlı olmaya söz veriyoruz:

1.                   Vatandaşların kamu kurumlarına olan inancını ve güvenini tesis etmek için yapacağımız tüm devlet işlerinde yüksek standartta şahsi dürüstlük, samimilik ve metanete sahip olduğumuzu ortaya koyacağız.

2.                   Halka hizmet etmenin herhangi bir kişiye hizmet etmekten ayırt edici özellikte olduğunu kabul ederek, halka sevgi, saygı ve ilgi ile hizmet edeceğiz.

3.                   Kamu hizmetlerinde mükemmellik için çabalayacağız ve kamu yönetimine katılarak hizmet etmeyi arzulayanlara örnek olacak ve onları teşvik edeceğiz.

4.                   Çalıştığımız organizasyona ve organizasyondaki görevlerimize pozitif bir yaklaşım içerisinde olacağız; açık iletişimi, yaratıcılığı, merhameti; kendini hizmete ve göreve adamak olarak destekleyeceğiz.

5.                   Resmi görevlerimizi yerine getirirken uygun olmayan çıkarlar peşinde olmadığımızın bilinci içerisinde hizmet edeceğiz.

6.                   Resmi görevlerimizi yerine getirirken görev ve hizmetimizle bağdaşmayacak faaliyetlerden ve çıkarlardan kaçınacağız.

7.                   Resmi görevlerimizi yerine getirirken sahip olduğumuz ve ulaşabildiğimiz ayrıcalıklı bilgiyi koruyacağız ve bu bilgiye saygı göstereceğiz.

8.                   Kamu yararını geliştirmek için sahip olduğumuz karar verme, uygulama ve takdir yetkisini hukuk kuralları içerisinde yürüteceğiz.

9.                   Organizasyondaki hadiseleri ve sorunları ortaya koymayı şahsi bir sorumluluk olarak kabul edeceğiz ve kamu hizmetlerini profesyonel bilgi ve beceri, adalet, tarafsızlık ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda sürdüreceğiz.

10.                Kamu yönetiminde liyakat sistemini destekleyeceğiz, geliştireceğiz ve uygulayacağız; işe almada, eleman tercihinde ve kaliteli kişilerin yükseltilmesinde fırsat eşitliğini destekleyecek ve uygulayacağız.

11.                Kamu yönetiminde kaynakların kötü kullanımını, sahtekarlığı ve her türde illegal ayrımcılığı ortadan kaldıracağız; kamu yönetimindeki yanlışlıkları, kötü yönetimi, sahtekarlıkları ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak için mücadele eden meslektaşlarımız zor durumda olduğunda onları destekleyeceğiz.

12.                Sahip olduğumuz federal ve eyalet anayasalarını, kamu kurumları, çalışanlar ve vatandaşlar arasındaki ilişkileri tanımlayan yasaları koruyacağız ve anayasalara ve yasalara saygı göstereceğiz, gerekli olduğunda değişiklikler yaparak anayasa ve yasalarımızı daha da geliştirme konusunda çaba göstereceğiz.* American Society for Public Administration, Code of Ethics and Implementation Guidelines, Washington DC. 1988. (Amerikan Kamu Yönetimi Topluluğu, Ahlak Bildirgesini (Code of Ethics) 1985 yılında kabul etmiştir.