KAMU HİZMETLERİNDE AHLAK KURALLARI

(ABD’DE FEDERAL DEVLETİN KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN BELİRLEDİĞİ ON AHLAK İLKESİ)*

 

1.                   Önce  en üstün ahlak kurallarına saygı göster.

2.                   Anayasaya, yasalara ve mevzuatlara saygı göster ve koru.

3.                   Tam gün aldığın ücret için tam gün çalış; görevlerini ifa ve icra ederken en iyiyi yapmaya gayret et.

4.                   Görevlerin yerine getirilmesi için en etkin çözüm yollarını bul ve görevini en iyi yapacak kimseleri istihdam et.

5.                   Kendine ya da başkalarına özel çıkar sağlayacak şekilde adil olmayan davranışlarda asla bulunma; kamu görevini yaparken kendine veya aile üyelerine önerilen çıkar ve faydaları asla kabul etme.

6.                   Kamu görevlisi olarak görevini ifa ederken bir devlet kuruluşunu bağlayacak şekilde hiç bir zaman söz verme girişiminde bulunma.

7.                   Doğrudan veya dolaylı olarak devlet ile hiçbir ticari ilişki içerisinde olma.

8.                   Kamu görevini ifa ederken sahip olduğun gizli bilgileri özel çıkar sağlamak amacıyla asla kullanma.

9.                   Gördüğün yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkmasını sağla.

10.                Kamu görevinin kamu güveni için önemli olduğunun bilincinde olarak, bu ilkeleri daima koru ve gözet.

 

 * Authority of Public Law 96-303; bu kanun ABD Kongresi’nden 27 Haziran 1980 tarihinde geçmiş ve daha sonra 3 Temmuz 1980 tarihinde ABD Başkanı tarafından onaylanmıştır. Bkz: Donald P. Grane and William A. Jones Jr. The Public Manager, Atlanta: 1991, s. 139.