BAHAİLİK 

 

Bahaullah lakabıyla anılan Mirza Hüseyin Ali (1817-1892) tarafından kurulan bir din ve inanç sisteminin adıdır. Bahailik, İslam, Hiristiyanlık ve diğer bazı diğerlerin sentezi olarak görülür.

Bahá'í web site by Glen Little

Jonah Winters' Bahá'í Academics Resource Area

The Bahá'í by Subject

Baha'i Faith web site

The Official Bahá'í Faith Website

Meta-index of Bahá'í information