DOĞAL DİN  

 

Tanrının varlığının vahiy bilgisine gerek olmaksızın, pekala insan aklı ile de kavranabileceğini savunan din öğretisine verilen isimdir. Doğal Din (Natural Theology), insan aklının önemini ve gücünü vurgulamaktadır.

 

“Dinin insanın doğasında kökleri vardır.”

Wilhelm von Humboldt

“Doğal din, bütün vahyedilmiş dinlerin temelidir.”

John Tillotson

“İnsanoğlunun ilk yaradılışında kalbinde yazılı bir doğal din mevcuttur.”

Matthew Tindale

“Doğa insanı asla aldatmaz... İnsanı aldatan daima kendisidir.”

Jean Jacques Rousseau

“Eğer öküzler ve atların elleri olsaydı ve insanlar gibi elleriyle sanat eserleri yapabilselerdi, atlar Tanrı’yı simgeleyen atlar, öküzler de Tanrı’yı simgeleyen öküzler yaparlardı.”

Xenephanes of Colophon

“Din hakkında düşünceler doğada tasarlanarak değil, yaşamdaki olaylar sonucunda ortaya çıkan endişeden, insan aklındaki sürekli ümitten ve korkudan doğdu.”

David Hume

“Ben doğal din ile insan ırkına uygun ahlak ilkelerini anlıyorum.”

Voltaire

 

Voltaire