HİNDUİZM  

 

Hindistan'da ortaya çıkmış bir din ve inanç sisteminin adıdır. Hinduzim kendi içinde tek tanrıcılıktan, çok tanrıcılığa, tanrı tanımazcılığa kadar pek çok inancı kapsamaktadır. MÖ 1300-800 yıllarına ait olduğu bilinen Vedalar ve daha sonraki dönemlerde derlenen Upanişadlar, Brahmanalar Hinduizmin kutsal kitapları olarak bilinir.

Hinduism sites

Hinduism Today

The Hindu Universe

Pathways to Metaphysics

The World Vaisnava Association's

 

“İçindeki öfke ve nefreti, gurur ve hipokrasiyi hardal tanesi gibi düşüren kimseye ben Brahmana derim.”

Dhammapada

“Bu parlayan olumsuz insan yeryüzündedir ve insanın vücudunda ve ruhundadır. Bu olumsuz insan Brahma’dır.”

Brihad-Aranyaka Upanishad

“Bir insan örgülü saça sahip olmasıyla, ailesi dolayısıyla ya da doğmak suretiyle bir Brahmana olamaz. İçinde doğruluk ve dürüstlük olan kimse mübarektir ve işte o Brahmana’dır.”

Dhammapada

“Brahman en üstündür; aydınlatıcıdır ve bütün düşüncelerin ötesindedir. En inceden daha ince, en uzaktan daha uzak, en yakından daha yakındır. O her insanoğlunun kalbindedir.”

Chandogya Upanishad