LAİKLİK 

 

 

“Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz... Biz sadece din işlerini devlet ve millet işleriyle karıştırmamağa çalışıyoruz.”

Mustafa Kemal Atatürk

“Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse hiçbir kimseyi ne bir din, ne de bir mezhep kabulüne icbar edebilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılmaz.”

Mustafa Kemal Atatürk

“Serbest devlette, serbest kilise: bu benim idealimdir.”

Count Charles de Montalembert

“Din devletten tamamen ayrı tutulmalı, din adamları da politikadan..”

Felicite de Lamennais

“Dinle ilgili bütün meseleler devletin faaliyet alanının dışındadır; din adamlarının seçimi, genel olarak ibadet ile ilgili tüm hususlar devletin kontrolü dışında tamamen ilgili toplulukların serbest değerlendirmesine bırakılmalıdır.”

Wilhelm von Humboldt