RASYONALİZM VE DİN  

 

 

“Çoktanrıcı ya da tek tanrıcı bütün dinler gereksizdir, insanların mutluluğu için doğanın ve aklın yasaları yeter.”

Jean Bodin

“İnanç, aklın yokedilmesinden başka bir şey olamaz. İnanç kesinlikle kavranamayacak olan şeylere karşı sessiz bir tapınmadır. Bu nedenle inanç, insanın kendisini inanmazlığa teslim etmesidir.”

Voltaire

“Din akla boyun eğmelidir.”

Herbert of Cherbury

“Tanrının insan aklıyla kavranması mümkün değildir ve Tanrı asıl bu yüzden gerçektir.”

Hugues de Saint-Victor

“Anlamadığım için inanmıyorum.”

Tertullianus

“Anlamak için inanıyorum.”

Anselmus

“Din insanların dizlerinde değil kalplerindedir.”

Douglas William Jerrold