YÜKSEK ÖĞRETİMDE AKREDİTASYON

 

Yüksek Öğretimde Akreditasyonun Amaçları

Coşkun Can Aktan & Ufuk Gencel

 

Akreditasyonun başlıca amaçları şunlardır:

·                     Eğitim-öğretim ve araştırmaların niteliğini arttırmak, sistematik bir yaklaşımla sürekli geliştirerek kaliteyi güvence altına almak,

·                     Yüksek öğretim kurumlarının hizmet sunduğu öğrencilere ve tüm paydaşlara eğitim-öğretimin kalitesinin belirli standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün güvencesini vermek; öğrencileri ve paydaşları kalitesiz eğitim hizmeti sunan kurumlar konusunda bilgilendirmek,

·                     Yüksek öğretim kurumlarının karşılıklı birbirlerini tanıma (recognition) sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak,

·                     Diplomaların ve unvanların karşılaştırılabilirliğine yardımcı olmak, s

·                     Öğrenci ve öğretim görevlilerinin kurumlar arasında değişimini (akademik değişim) kolaylaştırmak,

·                     Mezunların meslek yaşamına girişlerinde temel standartları belirlemek,

·                     En yüksek standartların garanti edilmesi gerektiğinde bir “mükemmeliyet etiketi” sağlamak ve karşılaştırma yapmayı ve üst düzey işbirliğini kolaylaştırmak,

·                     Devlet yardımları için yüksek öğretim kurumlarının akreditasyon sürecinden geçmiş olmaları koşulunun aranması hainde bu sürecin iyi işlemesine araç olmak,

·                     Sınır ötesi yüksek öğretimin giderek yaygınlaştığı bir çağda farklı ülkelerde sürdürülen yüksek öğretim kurumları ve proğramları hakkında hizmete talepte bulunanları bilgilendirmek; bir başka ifadeyle eksik enformasyon sorununu kısmen ortadan kaldırmak.


 

Makalenin tamamı için bkz:

Coşkun Can Aktan & Ufuk Gencel, “Yüksek Öğretimde Akreditasyon”, içinde: C.Can Aktan, Değişim Çağında Yüksek Öğretim, İzmir: Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.

 

 © COPYRIGHT 2007 ALL RIGHTS RESERVED CANAKTAN.ORG