AVRUPA'DA YÜKSEK EĞİTİM REFORMU

www.canaktan.org

 


Sorbon'dan Bolonya'a, Berlin'den Bergen'e

Avrupa Yüksek Eğitim Reformu...

Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan yüksek öğretim sistemlerinin birbirlerine yakınlaştırılması, uyumlaştırılması ve üye ülkeler arasında eğitim ve araştırma alanında işbirliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar 1998 yılında imzalanan Sorbon Deklarasyonu ve özellikle 1999 yılında  yayınlanan Bolonya Deklarasyonu sonrasında hız kazanmıştır.

Bolonya Süreci

Avrupa’da yüksek öğretim sistemlerinin birbirlerine yakınlaştırılması, harmonizasyonu ve Avrupa ülkeleri yüksek öğretim kurumları ve tüm paydaşlar arasında işbirliğinin artırılmasına yönelik Bolonya Süreci aşağıda belirtilen 10 aksiyon planını gerçekleştirmeyi hedeflemiştir:

1. Kolay okunabilir ve karşılaştırılabilir akademik derecelerin oluşturulması

2. İki- aşamalı bir eğitim sisteminin kabulü ve uygulanması (lisans-yüksek lisans),

3. Kredi sistemine geçilmesi; Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System, ECTS)’nin uygulamaya konulması,

4. Akademik hareketliliğin teşvik edilmesi,

5. Kalite güvence sistemlerinin oluşturulması

6.Yüksek öğretimde Avrupa boyutunun teşvik edilmesi (Yüksek öğretim kurumlarının eğitim ve araştırmalarında Avrupa’ya özel konulara gerekli ağırlığı vermesi,)

7.Yaşamboyu öğrenmenin desteklenmesi,

8. Yüksek öğretim kurumları ve öğrencilerin sürece aktif katılımlarının sağlanması,

9. Avrupa Yüksek Öğretim Alanı’nın cazip hale getirilmesinin desteklenmesi,

10. Doktora eğitimi ve  Avrupa Yüksek Öğretim Alanı ile Avrupa Araştırma Alanı arasında sinerji oluşturulması

Bolonya sürecinin temel amaçları; Avrupa Yüksek Öğretim Alanı içerisinde verilen derece, diploma ve kredilerin bu alan içerisinde ülkelerde sorunsuzca tanınmasını sağlamak, Avrupa Yüksek Öğretim Alanı’nı dahilinde mezun olan öğrencilerin sorunsuzca iş bulabilmelerine yardımcı olmak, öğretim üyeleri ve öğrencilerin hareketliliğini teşvik etmek, üniversitelerin küresel ölçekte rekabet gücünü arttırmak, yaşamboyu öğrenmeyi teşvik etmek olarak özetlenebilir.

 Avrupa Yüksek Eğitim Reformu konusunda detaylı bilgi için aşağıdaki kapsamlı çalışmaya müracaat edilebilir.

 

Coşkun Can Aktan, “Sorbon’dan Bolonya’ya, Berlin’den Bergen’e: Avrupa’da  Yüksek Öğretim  Sistemlerinin Harmonizasyonu Ve Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Reform Çalışmaları”, içinde: C.Can Aktan, Değişim Çağında Yüksek Öğretim, İzmir: Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.

 

 

 

© COPYRIGHT 2004 ALL RIGHTS RESERVED CANAKTAN.ORG