Your Site Name

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek Öğretimde Değişim: Global Trendler ve Yeni Paradigmalar

Coşkun Can Aktan

Yükseköğretim Sektöründe Değişimin Kaynakları

Necmiddin Bagdadioglu

Yirmibirinci Yüzyılda Üniversite

Durmuş Günay

    Üniversite Özerkliği, Akademik Özgürlük  ve   Hesap Verme Sorumluluğu                     

    Ömer Faruk Batırel

Üniversite Yönetiminde Mükemmellik Modelleri ve

Liderliğin Önemi: Rektör Adayları  Değerlendirme Ölçütleri

Ömer Saatçioğlu

21. Yüzyılın Üniversite Modeli Olarak Girişimci Üniversiteler

Yavuz Odabaşı

Sorbon’dan Bolonya’ya, Berlin’den Bergen’e:

Avrupa’da Yüksek Öğretim Sistemlerinin Harmonizasyonu

Coşkun Can Aktan

Bologna Süreci’nde Bir Hedef, Yöntem ve  Araç Olarak  Avrupa Nitelikler Çerçevesi

Kerim Edinsel

Dünyada Değişen Yüksek Öğretim ve Kalite Anlayışı

Erkan Rehber

Yüksek Öğretimde Kurumsal Değerlendirme

Erdal Emel

Yüksek Öğretimde Akreditasyon

Coşkun Can Aktan & Ufuk Gencel

Yüksek Öğretimde  Kalite Güvence Sistemleri Oluşturulması:

-Avrupa Yüksek Öğretim Alanı’nda Yapılan Çalışmalar-

Coşkun Can Aktan

Üniversitelerde Bilgi Yönetimi

Veli Denizhan Kalkan  

    Üniversitelerde Bilgi Yönetimi:  Rekabetçi Avantajı Sağlamanın Etkili Yolu

    Fatma Özmen

    Bilişim ve İletişim Teknolojileri Karşısında Geleceğin Üniversiteleri

Adnan Baki

Yüksek Öğretimde Paradigma Değişimi  ve Uzaktan Eğitim                 

B. Gültekin Çetiner & Nedim Türkmen & Oğuz Borat

Uzaktan Yüksek Öğretim

Zeki Kaya

E-Öğrenme

    Mehmet Kesim

Disiplinlerarası Araştırma ve Eğitim

Gündüz Ulusoy

Türkiye’de Vakıf Üniversitelerinin Geleceği

Mesut Ayan

2000’li Yıllarda Türk Yükseköğretim Sistemi İçinde  Özel Vakıf Üniversitelerinin Rolü

İrfan Erdoğan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değişim Çağında Yüksek Öğretim, Editör: C.Can Aktan, İzmir: Yaşar Üniversitesi Yayını, 2007.